Koszty sądowe w sprawach o odszkodowanie

Kiedy doznajemy uszczerbku w wyniku zdarzenia czy wypadku, naturalnym odruchem jest dążenie do sprawiedliwości i rekompensaty za poniesione szkody. Jednak często stajemy przed trudnościami związanymi z procesem dochodzenia odszkodowania w sądzie, a jedną z najważniejszych kwestii, które nas zaniepokoją, są koszty postępowania. Świadomość tychże może wpływać na naszą decyzję o rozpoczęciu procesu sądowego w celu uzyskania sprawiedliwości za doznany uszczerbek. Poniżej przedstawiamy koszty sądowe w sprawach o odszkodowanie:

 1. Zaniżone odszkodowanie za wypadek drogowy- koszty związane z ekspertyzą, opinią rzeczoznawcy.
 2. Opłata sądowa
 3. Pomoc prawna
 4. Możliwość zwrotu kosztów procesu
Są to podstawowe koszta, należy pamiętać, że każda sprawa jest inna i zależności od różnych czynników sąd może zasądzić od strony (powodu lub pozwanego) dodatkowe koszty. W tym artykule zajmiemy się jednak tylko najczęściej spotykaną sytuacją. Pamiętaj! Za nim podejmiesz decyzję, skontaktuj się z nami!

 Koszty postępowania na drodze sądowej

Niniejszy artykuł ma na celu wyczerpujące wytłumaczenie tej tematyki. Zrozumienie jej jest kluczowe dla poszkodowanych, ponieważ pozwala na realistyczną ocenę ryzyka i korzyści związanych z podjęciem działań prawnych. Brak wiedzy w tym zakresie może doprowadzić do rezygnacji z podjęcia kroków prawnych, a wtedy nie dość, że sprawca nie ponosi żadnej kary, to zostajemy z niczym.

Odszkodowanie za wypadek drogowy

Zaniżone odszkodowanie

Najczęstszym przypadkiem dochodzeń, w jakich bierzemy udział, jest odszkodowanie za  wypadek drogowy. Oczywistym jest fakt, iż kierowcy mają wykupione ubezpieczenie, jednak często ubezpieczyciel wypłaca zaniżone odszkodowanie. W takim wypadku zdarza się, że osoba poszkodowana rezygnuje z uzyskania odszkodowania w pełnym jego wymiarze, ponieważ obawia się starcia w sądzie z wielką korporacją. Zapominamy jednak o tym, że według kodeksu postępowania cywilnego i prawa w ogóle wypłacenie Ci należnego odszkodowania to odpowiedzialność ubezpieczyciela i nie może on unikać odpowiedzialności cywilnej. W przypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić nie tylko należne odszkodowanie, ale i inne świadczenia na twoją korzyść, dlatego też warto rozważyć  możliwość procesu sądowego. Pierwszą instytucją, do jakiej należy się udać, jesteśmy my. Sporządzimy dla Ciebie ekspertyzę, podważymy opinię rzeczoznawcy ubezpieczyciela i oszacujemy wartość pojazdu. Wszystkie te dokumenty będą później dowodem w danej sprawie. (Na naszej stronie możesz zapoznać się z dokładną ofertą kosztów sporządzenia opinii i kosztów ekspertyzy).

 Zacznijmy więc od pytania: który sąd?

Pozew w sprawach o odszkodowania komunikacyjne jest składany przed Sądem właściwym dla naszego miejsca zamieszkania. Istnieje również możliwość złożenia pozwu do sądu właściwego dla miejsca, w którym doszło do wypadku.

Koszty procesu – dochodzenie odszkodowania

Opłata sądowa od pozwu

W sądzie czeka nas obowiązek uiszczenia opłaty sądowej, która zależna jest od wartości przedmiotu sporu (określone w ustawie o kosztach sądowych). Według https://lexlege.pl/ustawa-o-kosztach-sadowych-w-sprawach-cywilnych/tytul-ii-oplaty/1069/  opłata (w zależności) wynosi:
 1. do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;
 2. ponad 500 złotych do 1 500 złotych – w kwocie 100 złotych;
 3. ponad 1 500 złotych do 4 000 złotych – w kwocie 200 złotych;
 4. ponad 4 000 złotych do 7 500 złotych – w kwocie 400 złotych;
 5. ponad 7 500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;
 6. ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;
 7. ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1 000 złotych. W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

Czy osoba poszkodowana powinna rozpocząć dochodzenie odszkodowania?

Zanim podejmiesz decyzję, zadzwoń do nas lub napisz na kontakt@rzeczoznawcaonline.pl. Pierwszym ważnym pytaniem jest więc jaka jest wartość przedmiotu sprawy. W artykule: W jakim celu wykonuje się wycenę wartości pojazdu? dowiesz się więcej na temat tego procesu.

Bez względu na to, jaka jest Twoja motywacja do złożenia pozwu sądowego, czy to odszkodowanie za szkodę komunikacyjną, czy inne, dysponujemy zapleczem i doświadczeniem, które pomoże Ci skutecznie dochodzić swoich spraw każdym etapie postępowania. Ocenimy ryzyko niepowodzenia w postępowaniu, pomożemy ci wnieść powództwo, skompletować dokumenty niezbędne do efektywnego dochodzenia odszkodowania.  Już teraz przeczytaj artykuł Jak odwołać się od decyzji ubezpieczyciela? Wyżej wymienione koszty sądowe w sprawach o odszkodowanie nie są ostatecznymi jakie generuje postępowanie sądowe. Swoje roszczenie należy podeprzeć opinią biegłego sądowego.

Dalsze kroki i koszty z nimi związane

Opinia specjalisty w danym zakresie jest kluczowa dla wyroku sądu. Każdy biegły specjalizuje się w innej kategorii. W zależności od tego, jakiego rodzaju szkody doznaliśmy, zatrudniamy biegłego sądowego. Na stronach Sądów Rejonowych znajduje się informacja o wynagrodzeniach biegłych sądowych. W niniejszym artykule przytoczymy te, które można przeczytać na stronie  Sądu Okręgowego w Warszawie.  Pod uwage należy wziąć osobno wynagrodzenie za czynności merytoryczne, a zwrot kosztów (dojazd itp). Kwota bazowa to 1789,42zł.  Na podstawie tej kwoty ustala się stawki godzinowe:
 • stawka podstawowa od 22,90 zł do 32,39 zł (należy pamiętać, że jest uzależniona od stopnia złożoności problemu)
 • stawka dla biegłych posiadających stopień naukowy doktora lub stopień doktora w zakresie sztuki – 45,63 zł (stawka podwyższona wynosi maksymalnie 68,45 zł);
 • stawka dla biegłych posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuki – 55,11 zł (stawka podwyższona wynosi maksymalnie 82,67 zł);
 • stawka dla biegłych posiadających tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora w zakresie sztuki – 70,32 zł (stawka podwyższona wynosi maksymalnie 105,49  zł);
Rozumiemy, że wybór odpowiedniego biegłego może nastręczyć problemów. Dzięki Rzeczoznawcaonline.pl możesz usprawnić pracę biegłego sądowego. Opinia rzeczoznawcy sporządzana jest najczęściej zaraz po zdarzeniu, a więc dokumentuje aktualne informacje o wypadku. Rzeczoznawca sądowy zatrudniany jest o wiele później, a czas nie gra na naszą korzyść. Wejdź na naszą stronę, aby zapoznać się z ofertą w zakresie uzyskiwania odszkodowań. Dzięki nam być może unikniesz postępowania sądowego.

Jak długo trwa sprawa cywilna o zadośćuczynienie?

To w ogromnej mierze zależy od skuteczności powoda, czyli ciebie. Dzięki naszym usługom i doświadczeniu możesz skrócić ten czas do minimum. Należy pamiętać jednak o kolejnym potencjalnym koszcie, jaki możesz ponieść, a mianowicie koszt adwokata lub radcy prawnego. Służymy Ci naszymi kontaktami, z którymi wypracowaliśmy najskuteczniejsze schematy działania, tak aby tenże był jak najmniejszy. Kolejnym czynnikiem wpływającym na długość trwania tego procesu jest rejon. Rzeczoznawcaonline.pl najskuteczniej działa na pomorzu, gdzie znajduje się nasze biuro, a więc i tu nasze kontakty i wpływy są najrozleglejsze. Jeżeli wypadek wydarzył się w okolicy Szczecina, nie wahaj się do nas zadzwonić. Nie mamy tu konkurencji. (tego nie wiem, więc pytanie: czy ty możesz być pełnomocnikiem w takiej sprawie, zamiast adwokata)

Zwolnienie z kosztów sądowych

Według Dziennika Ustaw (Dz.U.2021.1805 t.j.) możemy spodziewać się  zwrotu wszystkich kosztów w przypadku wygrania sprawy. (“Strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu)”). Z pełną treścią cytowanej ustawy możesz zapoznać się tutaj. W innym wypadku tj. jeżeli dojdzie do ugody, lub pozwany wygra rozprawę, można jeszcze złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. “Zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 755 ze zm.).” Możesz domagać się owego zwolnienia wtedy, gdy nie jesteś w stanie ponieść  kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Po przedstawieniu oświadczenia o dochodach i źródłach utrzymania sąd może zwolnić Cię od ponoszenia kosztów. W toku postępowania mogą być podniesione inne argumenty, które przekonają sąd do zasądzenia na niekorzyść strony przegrywającej tylko część kosztów.

Dodatkowe informacje:

Jak już wspomnieliśmy, każda sprawa jest inna i unikalna, dlatego zachęcamy Cię do zapoznania się z artykułami dostępnymi na naszym blogu. Na szczególną uwagę zasługuje Jak odwołać się od decyzji ubezpieczyciela, o którym już wcześniej wspomnieliśmy. Treść tego artykułu będzie szczególnie przydatna zaraz po otrzymaniu niekorzystnej decyzji. Niezwykle ważną umiejętnością jest udokumentowanie poniesionej szkody osobowej, a także wiedza na temat Komu przysługuje odszkodowanie komunikacyjne? W naszej opinii bardzo często można uniknąć konieczności rozprawy sądowej. Jeżeli znajdujesz się w opisanej przez nas sytuacji, skontaktuj się z nami, abyśmy znaleźli dla Ciebie najkorzystniejsze rozwiązanie.