POJAZDY ZABYTKOWE

Pomożemy w rejestracji pojazdu jako zabytkowy.

W zakresie pojazdów zabytkowych i historycznych oferujemy: 

Planujesz zarejestrować pojazd na “żółte blachy”? 

 

Z każdym rokiem coraz więcej samochodów i motocykli spełnia wymogi pojazdów zabytkowych. W tym momencie dotyczy to również unikatowych modeli z końca milenium. Tym samym posiadane przez nas klasyki mogą zostać zarejestrowane na tzw. żółte tablice, co wiąże się z wieloma korzyściami i obniżeniem opłat. 

Przez długi czas ze zniżek korzystali głównie fani motoryzacji, którzy mieli dostęp do pojazdów historycznych. Aktualnie o rejestracje samochodu lub motocykla jako zabytkowych, mogą się starać również właściciele pojazdów z lat 90.  

Jednakże, aby cały proces przebiegł pomyślnie, niezbędna jest odpowiednia dokumentacja oraz opinia konserwatora zabytków. Mamy w tym ogromne doświadczenie, dlatego pomagamy naszym klientom z wszystkimi formalności w całym procesie rejestracji. Dzięki temu do minimum spada ryzyko odrzucenia wniosku. 

Żółte tablice to również prestiż podkreślający historyczne walory pojazdu

Rejestracja na żółte tablice motocykli i samochodów nie jest zwykłą formalnością, jest to proces wymagający odpowiednich działań według odgórnie nałożonych wytycznych. Ostatnie zdanie w całym procesie należy do konserwatora zabytków, który mimo spełnienia wszystkich kryteriów może odmówić wpisu do rejestru zabytków. Niestety od takiej decyzji nie ma odwołania! Dlatego ważne jest odpowiednie przygotowanie pojazdu oraz dokumentów do rejestracji pojazdu jako zabytkowy. 

Nasi doświadczeni eksperci pomogą w rejestracji pojazdu jako zabytkowy od samego początku – przygotowując niezbędną dokumentację dla konserwatora, aż do uzyskania decyzji o wpisaniu do rejestru zabytków.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą! 

Przygotujemy niezbędną dokumentację do złożenia w WUOZ (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków) – prawidłowo wykonana biała karta oraz wymagana często opinia dla konserwatora zabytków pozwolą zminimalizować ryzyko odrzucenia dokumentacji podczas weryfikacji. Bardzo ważne jest, aby biała karta wykonana była zgodnie z wzorem przygotowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie.  

Opracujemy Wniosek o Przeprowadzenie Badania Zgodności Pojazdu Zabytkowego z Warunkami Technicznymi – oferujemy również opracowanie wniosku na potrzeby diagnosty do przeglądu pojazdu zabytkowego w przypadku trudności z ustaleniem danych technicznych.  

Zwolnienie z akcyzy samochodu historycznego – sprowadzając z zagranicy pojazd zabytkowy, uzyskać możemy  zwolnienie z podatku akcyzowego samochodu kolekcjonerskiego. Jest to przywilej samochodów starszych niż 30 lat spełniających stawiane kryteria jak min. stan zachowania. Opinia rzeczoznawcy do zwolnienia z akcyzy jest niezbędna!

Usługi wykonujemy w oparciu o oględziny pojazdu. Część usług możliwa jest również do wykonania ONLINE w oparciu o przesłane materiały, przygotowane zgodnie z instrukcją. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu.
 
Dokumentacja do rejestracji na żółte blachy ONLINE – poznaj szczegóły! 
 
Usługa rejestracji pojazdu jako zabytkowy – w naszej ofercie znajdą Państwo kompleksową usługę dot. rejestracji pojazdów zabytkowych. Wykonamy oględziny samochodu/ motocykla bądź innego pojazdu, przygotujemy i dostarczymy dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji o wpisaniu do rejestru pojazdów zabytkowych. Po całej operacji otrzymują Państwo decyzję o przyjęciu pojazdu do rejestru pojazdów zabytkowych. Ostatnim krokiem jest przegląd pojazdu na stacji diagnostycznej, tą przyjemność pozostawiamy już właścicielowi! 
 

Wycena wartości pojazdu w wieku powyżej 25 lat, w tym zabytkowego

Pojazdy spełniające kryteria dla pojazdów zabytkowych nie widnieją w dostępnych katalogach służących do wyceny wartości pojazdów takich jak Eurotax czy InfoExpert. Z powodu braku pojazdów zabytkowych w bazach programów eksperckich pracownicy towarzystw ubezpieczeniowych często błędnie określają ich wartość czego następstwem jest nieprawidłowo ustalone odszkodowanie. Zabytkowe samochody oraz zabytkowe motocykle wyceniać należy w inny sposób. Wycena wartości służyć również może do celów sprzedaży samochodu kolekcjonerskiego, gdy nie mamy pewności jaką kwotę uznać za prawidłową.

Oferujemy wycenę wartości pojazdów zabytkowych, historycznych i innych w wieku powyżej 25 lat, której celem może być min.:

– Ubezpieczenie AC (Autocasco) – ustalenie wartości pojazdu w celu zawarcia polisy ubezpieczeniowej

– Odszkodowanie z polisy sprawcy (OC) – wycena wartości w celu uzyskania należnego odszkodowania

– Wycena wartości pojazdu dla celów kolekcjonerskich

traditionrolex.com

Wycena wartości pojazdu zabytkowego według Classic Data

Jako partner Classic-Data wykonujemy wyceny wartości pojazdów kolekcjonerskich oraz zabytkowych. Taka wycena może być przydatna do ubezpieczenia oldtimera jak i youngtimera niezależnie od tego, czy posiada żółte tablice zabytkowe.

Wycenę klasycznych pojazdów wykonujemy według standardów Classic Daty przyporządkowując po szczegółowych oględzinach do odpowiednich not stanu.

Certyfikat wartości Classic Data honorowany jest nie tylko w Polce ale również innych częściach Europy a nawet świata, dlatego warto mieć potwierdzenie wartości samochodu zabytkowego oraz kolekcjonerskiego.

Posiadasz Oldtimera bądź Youngtimera i chcesz określić wartość do sprzedaży lub ubezpieczenia?

Zapraszamy do kontaktu.

Classic-Data

Samochód historyczny – opinia dla towarzystwa ubezpieczeniowego.

 

 

Pojazd historyczny lub unikatowy

Opinia o unikatowości lub historycznych walorach pojazdu

Co to jest pojazd historyczny / unikatowy? Jest to pojazd mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji. Przywilejem z posiadania opinii o walorach historycznych jest min. brak obowiązku posiadania ważnego ubezpieczenia OC lub korzystniejsze warunki cenowe na polisę ubezpieczeniową u wybranych towarzystw ubezpieczeniowych. 

Z taką opinią nie rejestrujemy pojazdu na żółte tablice, a przedmiot opinii objęty jest obowiązkiem corocznego przeglądu technicznego.  

Opinia pojazdu historycznego – czy warto? Odpowiedź na to pytanie pozostawimy do indywidualnej oceny!

Jak nie płacić OC w czasie remontu lub renowacji klasyka? Wystarczy opinia od rzeczoznawcy!

Po wykonaniu opinii przez rzeczoznawcę, przed zakończeniem obowiązującej dotychczas polisy ubezpieczeniowej należy wymówić ją przed końcem. Brak wymówienia skutkować będzie jej automatycznym przedłużeniem.

Trzeba jednak pamiętać, że przed wyjechaniem na drogi publiczne niezbędne jest ubezpieczenie, które dla pojazdu historycznego wykupić możemy od 30 dni (polisa krótkoterminowa) do 12 miesięcy (tak jak w przypadku standardowej polisy).Pojazd zabytkowy a pojazd historyczny – przepisy

Pojazd zabytkowy

(Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. Art. 2 par.39, Dz. U. nr 98 z dnia 19 sierpnia 1997 r.)

Pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub ujęty w centralnej ewidencji dóbr kultury.

Pojazd historyczny:

(Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych  z dnia 22 maja 2003 r. Art 2 ust. 11, Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 roku) 

Pojazd historyczny:

a) pojazd zabytkowy w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym,
b) pojazd wpisany do księgi inwentarza muzealiów zgodnie z przepisami dotyczącymi ewidencjonowania dóbr kultury w muzeach,
c) pojazd mający co najmniej 40 lat,
d) pojazd mający co najmniej 25 lat i uznany przez uprawnionego rzeczoznawcę samochodowego za pojazd unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji.

Pojazd zabytkowy to jedna z odmian pojazdu historycznego.


Ubezpieczenie OC dla pojazdu zabytkowego, historycznego – przepisy

(Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych  z dnia 22 maja 2003 r. , Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 roku)

Art. 26. Umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawiera się na okres 12 miesięcy, z zastrzeżeniem art. 27.

Art. 27. 1. Umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na czas krótszy niż 12 miesięcy, zwaną dalej “umową ubezpieczenia krótkoterminowego”, można zawrzeć, jeżeli pojazd mechaniczny jest:
5) pojazdem historycznym.

Art. 27. 5. Umowę ubezpieczenia krótkoterminowego, w odniesieniu do pojazdów historycznych, można zawrzeć na czas nie krótszy niż 30 dni.

Chcesz zarejestrować pojazd jako zabytkowy?

Potrzebujesz opinię rzeczoznawcy o walorach historycznych?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Formularz kontaktowy

rzeczoznawca-logo

Zapraszamy również do poznania pozostałych usług, które oferujemy.