Komu przysługuje odszkodowanie komunikacyjne?

Wypadki i kolizje drogowe to nieodłączny element funkcjonowania ruchu lądowego. Można śmiało stwierdzić, że nie ma dnia, aby nie dochodziło do tego typu zdarzeń. Zdecydowana większość z nas nie zakłada jednak, że kiedykolwiek stanie się ich uczestnikiem. W myśl powiedzenia, które głosi, że przezorny jest zawsze ubezpieczony, warto zapoznać się z tematyką odszkodowań przynajmniej w podstawowym zakresie. Co musisz wiedzieć na ten temat?

Kto może skutecznie ubiegać się o odszkodowanie komunikacyjne?

Najprościej mówiąc, o odszkodowanie komunikacyjne może ubiegać się każdy, kto został poszkodowany w wyniku zdarzenia komunikacyjnego. Wyjątek stanowi oczywiście jego sprawca, któremu nie przysługuje to roszczenie względem ubezpieczyciela. Uprawniony jest więc nie tylko kierujący pojazdem, który doznał szkody, ale także wszyscy pasażerowie obu stron wypadku lub kolizji. Należy zaznaczyć, że poszkodowanym może być również rowerzysta lub pieszy, a nie tylko osoby znajdujące się w pojeździe.

Warto mieć na uwadze, że w tym przypadku istotny jest nie tylko sam zakres uprawnionych podmiotów. Nie mniejsze znaczenie ma drugi czynnik, a mianowicie powstanie szkody. Bez zaistnienia tego elementu nie jest możliwe dochodzenie odszkodowania komunikacyjnego w ogóle.  Pamiętaj jednak, że wyróżniamy dwie postacie szkody, a mianowicie:

  • szkodę na osobie – np. uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy;
  • szkoda na mieniu – wszelkie uszkodzenie rzeczy, najczęściej pojazdu, ale także przykładowo zniszczenie przewożonych towarów, stłuczenie ekranu telefonu itd.

W jaki sposób uzyskać odszkodowanie komunikacyjne?

Aby uzyskać odszkodowanie komunikacyjne, należy zgłosić zaistnienie szkody u ubezpieczyciela sprawcy. Najczęściej wystarczy wypełnienie wniosku poprzez stronę internetową lub wykonanie połączenia. Rzadziej istnieje konieczność osobistego stawiennictwa w placówce. Musisz mieć jednak na uwadze, że ubezpieczyciele często zaniżają kwotę odszkodowania. Pamiętaj zarazem, że wcale nie masz obowiązku, aby godzić się na zaoferowaną kwotę odszkodowania.

Jeżeli chcesz uzyskać uczciwe odszkodowanie, warto wcześniej przygotować stosowną dokumentację. Chodzi tu o wszelkie materiały, które poświadczą rzeczywiste zaistnienie szkody. Często konieczne okazuje się wykonanie kosztorysu naprawy lub dokonanie wyceny wartości rynkowej pojazdu. Wszystkie te dowody wpływają bowiem bezpośrednio na wysokość oferowanej kwoty. Kosztorys naprawy pojazdu bez zaniżeń, jakie stosują towarzystwa ubezpieczeniowe, to podstawowy dokument w dochodzenia odszkodowania komunikacyjnego w formie gotówkowej.

Zajmujemy się dochodzeniem odszkodowań komunikacyjnych, ciesząc się ogromnym zaufaniem oraz zadowoleniem wielu naszych klientów. Dzięki bogatemu doświadczeniu i latach praktyki doskonale wiemy, jak poradzić sobie z nieuczciwymi działaniami ubezpieczycieli. Jeżeli potrzebujesz pomocy w uzyskaniu sprawiedliwej kwoty, zapraszamy Cię do kontaktu. Pomożemy Ci w przebrnięciu przez cały proces, od zgłoszenia szkody, aż po wywalczenie możliwie jak najwyższego odszkodowania.