Zdjęcia do wykonania dokumentów w celu rejestracji pojazdu jako zabytkowy są kluczowe. Po otrzymaniu kompletu zdjęć wybieramy odpowiednią ilość i zlecamy wydruk metodą tradycyjną do białej karty zgodnie ze wzorem.

Wszystkie zdjęcia w większości przypadków nagrywamy na płytę CD dla konserwatora i dołączamy do dokumentów, które złożone być muszą w urzędzie konserwatora zabytków.

Ważne jest, żeby fotografowany obiekt maksymalnie wypełniał kadr zdjęcia – otoczenie nie będzie miało dla nas znaczenia 😊.

Kolejna ważna kwestia – nie obracamy aparatu za często. Nie zawsze mamy możliwość wykonania zdjęcia poziomo i wtedy zdjęcie wykonujemy pionowo, jednak staramy się trzymać aparat zawsze w jednej pozycji. Jest to bardzo ważne d prawidłowego wydruku zdjęć.

Jak wykonać zdjęcia pojazdu zabytkowego? Niezbędne są:

  • dokumenty identyfikacyjne – 2 zdjęcia
    Jeżeli pojazd posiada dokumenty, niezależnie od tego czy jest zarejestrowany czy był wyrejestrowany, niezbędne są zdjęcia obu lub więcej stron dowodu rejestracyjnego.
    Dla pojazdów zza granicy dosyłamy zdjęcia każdej strony dokumentu rejestracji z poprzedniego kraju.