Jak udokumentować poniesioną szkodę osobową?

Nie da się zaprzeczyć temu, że ogromna część wypadków drogowych skutkuje poważnymi obrażeniami i innymi uszczerbkami na zdrowiu człowieka. Takie straty prawnie nazywa się szkodami osobowymi, a za ich poniesienie zwykle można dostać spore odszkodowanie. Oczywiście, jest to możliwe tylko po odpowiednim udokumentowaniu szkody. Jak to zrobić?

Jakie materiały dowodowe musi zawierać dokumentacja szkody osobowej?

Udowodnić należy przede wszystkim straty bezpośrednio finansowe, spowodowane uszczerbkiem na zdrowiu, takie jak koszty leczenia, niemożność wykonywania pracy zarobkowej, czy opóźnienie wykonania ważnych czynności biznesowych. Nie ma konkretnych przepisów odnośnie tego, jaką formę powinny przyjmować dowody poniesionych strat. Mogą to być materiały multimedialne, dokumenty finansowe, czy nawet listy i konwersacje z partnerami biznesowymi. Najczęściej widuje się materiały dowodowe w formie:

  • rachunków za leczenie,
  • notatek policyjnych,
  • historii kont bankowych,
  • zestawień kosztów dojazdów do ośrodka medycznego,
  • zdjęć i filmów pokazujących daną szkodę osobową,
  • opinii lekarskich.

Oczywiście, o odszkodowanie można ubiegać się również, jeśli szkoda nie przyniosła konkretnych strat materialnych, a jedynie cierpienie związane z utratą zdrowia, choć wtedy wycena szkody jest znacznie trudniejsza. Dobry rzeczoznawca będzie jednak w stanie sporządzić prawidłowy kosztorys takiej szkody osobowej.

Jak udokumentować szkodę osobową w przypadku śmierci poszkodowanego?

Jeśli chodzi o dochodzenie odszkodowań komunikacyjnych za śmierć bliskiej osoby, to wymagane będą przede wszystkim takie dokumenty, jak akt zgonu poszkodowanego. Poza tym można dochodzić odszkodowań za wszystkie koszty związane z jego śmiercią, od przewozu ciała i organizacji pogrzebu, aż po pogorszenie się sytuacji finansowej rodziny. Niemniej, potrzebne są tutaj między innymi rachunki z zakładu pogrzebowego i wykaz przychodów najbliższej rodziny zmarłego. Oczywiście, trzeba udowodnić też samo to, że poszkodowany zmarł w wyniku danego wypadku, co jest jednak dosyć proste, gdyż zwykle wystarczy do tego odpowiednia notatka policyjna.

Co powinno znaleźć się we wniosku o odszkodowanie za szkodę osobową?

Wyżej opisane dokumenty są jedynie załącznikami do wniosku o odszkodowanie, który należy wysłać do danego ubezpieczyciela. Tak jak większość tego typu dokumentów, musi on zawierać datę i miejsce sporządzenia, imię i nazwisko poszkodowanego, dokładny opis wypadku drogowego i dane wszystkich jego uczestników oraz czytelny podpis wnioskodawcy. Ponadto, we wniosku można umieścić oczekiwaną wysokość odszkodowania za poniesioną szkodę osobową. Warto też wspomnieć, że wniosek wraz z załącznikami można dostarczyć do ubezpieczyciela nie tylko pocztą, ale również zrobić osobiście lub drogą mailową.