Sposoby na uzyskanie odszkodowania

Zapraszamy poznania oferowanych przez nas możliwościami uzyskania odszkodowania. Na tej stronie staramy się omówić każdą z usług. Zależy nam na pełnej świadomości naszych klientów dlatego zapraszamy do kontaktu, jeżeli nie wszystko zostało odpowiednio wyjaśnione. 

Opisane usługi dotyczą głównie szkód komunikacyjnych.

Kosztorys naprawy

na zlecenie poszkodowanego

Kosztorys wysokości szkody to niezbędny dokument do określenia należnego odszkodowania. 

Kosztorys naprawy wykonamy online na podstawie otrzymanych dokumentów.

Dochodzenie odszkodowania

w imieniu poszkodowanego

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania na etapie przed sądowym oraz w sądzie, na podstawie pełnomocnictwa.

Poszkodowanego przed sądem reprezentuje doświadczona kancelaria prawna.

Dopłata do odszkodowania

dla poszkodowanego

Wykup szkody polega na przekazaniu praw do odszkodowania za ustaloną opłatą na podstawie cesji praw.

Ryzyko i odpowiedzialność w sprawie przechodzi na kupującego szkodę.

Jak uzyskać pełne odszkodowanie? Z takim pytaniem od naszych klientów spotykamy się bardo często!

Towarzystwa ubezpieczeniowe nagminnie zaniżają odszkodowania. Z naszych obserwacji ponad 90% wypłacanych odszkodowań jest zaniżonych. 

Kosztorys naprawy od rzeczoznawcy niezależnego

Jak wyliczane jest odszkodowanie? Odszkodowanie w szkodzie komunikacyjnej wyliczane jest na podstawie kosztorysu naprawy. Taki kosztorys w wielu przypadkach wykonuje pracownik towarzystwa ubezpieczeniowego. Niestety w wyliczeniach od rzeczoznawcy ubezpieczyciela niejednokrotnie pojawiają się zaniżenia takie jak: zaniżona stawka za roboczogodzinę, niepełny materiał lakierniczy, rabat na części a na sam koniec jeszcze rabat od całości. Dodatkowo wiele z weryfikowanych przez nas kalkulacji na podstawie dostarczonych zdjęć lub oględzin samochodów, posiada niepełny zakres uszkodzeń co również wpływa negatywnie na wysokość odszkodowania.

Bezpłatnie zweryfikujemy Twój kosztorys jeżeli uważasz, że jest zaniżony!

Kosztorys naprawy to niezbędny dokument do określenia wartości szkody poniesionej w zdarzeniu drogowym. Nasi specjaliści wykonają kosztorys bez zaniżeń na podstawie otrzymanych dokumentów od ubezpieczyciela, dodatkowo warto również przesłać zdjęcia uszkodzonego pojazdu co może znacząco wpłynąć na wartość odszkodowania. Wykonanie kosztorysu wiąże się z jego kosztem. Kosz ten w większości przypadków jest uzasadnionym kosztem dodatkowym, który nie byłby potrzebny, gdyby towarzystwo ubezpieczeniowe nie zaniżyło swojego kosztorysu. Potwierdzają to liczne wyroki sądów na terenie całego kraju.

Dochodzenie odszkodowania na drodze sądowej 

Odszkodowania w sądzie dochodzić możemy za szkody doznane w przeciągu ostatnich trzech lat. W tym celu warto skorzystać z doświadczonej kancelarii prawnej, 

 celu dochodzenia odszkodowania przed sądem niezbędny jest kosztorys naprawy. Warto również 

Wykup szkód czyli inaczej dopłata do odszkodowania

Dopłata do odszkodowania to forma uzyskania dodatkowych środków po doznanej szkodzie bez ponoszenia kosztów.

Jakie dokumenty potrzebne są do uzyskania dopłaty odszkodowania?

  • kosztorys naprawy od towarzystwa ubezpieczeniowego,
  • decyzja wypłaty odszkodowania,
  • dowód rejestracyjny pojazdu uszkodzonego lub umowa kupna/sprzedaży,
  • wycena wartości pojazdu (w przypadku szkody całkowitej)

Dodatkowo mogą być potrzebne  inne dokumenty o czym informujemy przed  sfinalizowaniem sprawy.

Jak wygląda sprzedaż szkody w praktyce?

Poszkodowany przesyła dokumenty do weryfikacji szkody. Po przeprowadzeniu analizy szkody przekazywana jest propozycja dopłaty. Ostatnim krokiem jest przelew środków na wskazy w dokumentach numer konta poszkodowanego, po przyjęciu dokumentów.

Wybór sposobu uzyskania odszkodowania pozostawiamy do Państwa decyzji, w przypadku pytań zapraszamy do kontaktu!