Holowanie

Holowanie pojazdu po kolizji z OC sprawcy 

 
 
Holowanie pojazdu z miejsca zdarzenia we wskazane przez poszkodowanego miejsce należy się każdemu poszkodowanemu, którego pojazd nie jest w stanie sam dojechać lub uszkodzenia dyskwalifikują jego dopuszczenie do ruchu.
 
Pojazd po wypadku schorowany być może na parking strzeżony, do warsztatu lub w inne miejsce. Należy jednak pamiętać, że holowanie z OC w większości przypadków przysługuje tylko raz – większą ilość przejazdów należy poprzeć odpowiednimi augmentami. Sytuacja taka powstać może np. w momencie, gdy do zdarzenia doszło w weekend i pojazd musimy holować ale warsztat naprawczy jest zamknięty. W takiej sytuacji pojazd na początku tygodnia holujemy ponownie do warsztatu. 
 
Holowanie z OC to w większości przypadków uzasadniony koszt dodatkowy, jaki towarzystwo ubezpieczeniowe pokryć powinno wraz z wypłaconym odszkodowaniem.
 

W celu skorzystania z holowania na koszt sprawcy zapraszamy do kontaktu.

 

W przypadku usługi holowania z autocasco, zalecamy przed zleceniem usługi zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia – OWU, w których zawarte być mogą pewne uwarunkowania lub obostrzenia.