DOPŁATY DO ODSZKODOWAŃ

Uzyskamy dopłatę do wypłaconego odszkodowania za szkody w okresie ostatnich 3 lat.

Dopłaty do odszkodowań to rozwiązanie dla poszkodowanych w kolizjach i wypadkach drogowych powstałych w okresie ostatnich 3 lat. Ta forma uzyskania dodatkowego odszkodowania polega na przekazaniu praw do odszkodowania w zamian za uzgodnioną wcześniej kwotę dopłaty. 
Wykup szkody umożliwia otrzymanie dodatkowej gotówki z odszkodowania w terminie o wiele krótszym niż czas trwania postępowania sądowego przez co jest coraz częściej wybieraną formą likwidacji szkody po odmowie dopłaty przez towarzystwo ubezpieczeniowe. 
 
Korzyści ze skorzystania z dopłaty do odszkodowania w stosunku do dochodzenia odszkodowania:
Osobom zainteresowanym skorzystaniem z dopłaty do wypłaconego odszkodowania oferujemy bezpłatną weryfikację sprawy w terminie 3-5 dni roboczych od przesłania dokumentów.
Przelew środków następuje po dostarczeniu podpisanych dokumentów.
 

Chcesz uzyskać dopłatę do odszkodowania?

Prześlij dokumenty do weryfikacji i sprawdź jaka dopłata Ci się należy!

Masz pytanie w innej sprawie?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Formularz kontaktowy

Zapraszamy również do poznania pozostałych usług, które oferujemy.