ODSZKODOWANIA

Uzyskamy odszkodowanie za szkody powstałe w okresie ostatnich 3 lat.

Jednym z naszych najważniejszych zadań jest pomoc Klientom w uzyskaniu należnych odszkodowań, czyli świadczeń, które przysługują poszkodowanym w zdarzeniach drogowych. Zajmujemy się całym procesem od A do Z, abyś nie musiał/a się niczym przejmować!

Jeśli byłeś uczestnikiem wypadku, którego nie spowodowałeś – należy Ci się odszkodowanie, a my pomożemy Ci uzyskać to zadośćuczynienie w odpowiedniej wysokości!

W przypadku szkód komunikacyjnych, możesz też skorzystać z dopłaty do odszkodowania (mówiąc inaczej – wykupu szkody).

Aby dowiedzieć się więcej o poszczególnych rodzajach odszkodowań, kliknij odpowiedni kafelek:

 

Potrzebujesz pomocy w uzyskaniu odszkodowania?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Formularz kontaktowy

rzeczoznawca-logo

Zapraszamy również do poznania pozostałych usług, które oferujemy.

Odszkodowanie –  należne osobie poszkodowanej świadczenie od sprawcy bądź podmiotu, który  ponosi odpowiedzialność za działania sprawcy.

 

Odszkodowanie – kiedy się należy? 

Odszkodowanie należy się w przypadku, gdy w skutek działania osoby prawnej lub osoby fizycznej wyrządzona została szkoda materialna. Celem odszkodowania jest pokrycie kosztów powstałych w sprawie (w tym również kosztów dodatkowych będących w bezpośrednim związku ze szkodą) oraz w wielu przypadkach zadośćuczynienie, którego celem jest pokrycie korzyści jakie poszkodowany mógł ale nie uzyskał w wyniku doznania szkody. Zakres naprawienia szkody reguluje art. 361 § 1 kodeksu cywilnego.

Odmowa odszkodowania – co zrobić? 

Codzienna praktyka ukazuje liczne sprawy, w których odpowiedzialny za szkodę podmiot unika odpowiedzialności. Nie przyjęta odpowiedzialność nie zawsze świadczy, że odszkodowania nie uda się uzyskać. W takich sprawach warto skontaktować się opisując dokładnie sprawę a nasi specjaliści po zapoznaniu się odpowiedzą jakie kroki należy w konkretnym przypadku podjąć. 

Jak uzyskać odszkodowanie?

Odszkodowanie uzyskać można na kilka możliwych sposobów: 

– odszkodowanie w formie gotówkowej, występując do sprawcy bądź podmiotu odpowiedzialnego za czyny sprawcy z roszczeniem, potwierdzonym wyliczeniem (w przypadku szkód komunikacyjnych i majątkowych), opinią (min. dla szkód osobowych) bądź w innej formie,

– pokrycie kosztów związanych ze szkodą, np. w przypadku naprawy bezgotówkowej po szkodzie komunikacyjnej bądź szkodzie na mieniu,

– dopłata do odszkodowania, najmniej korzystna finansowo jednak najszybsza forma uzyskania dodatkowych środków za szkodę, w szczególności komunikacyjną. 

Szkody można podzielić na 3 podstawowe grupy:

Szkoda Majątkowa – szkoda polegająca na naruszeniu majątku oraz interesów poszkodowanego,  

Szkoda Osobowa – związane z obrażeniami ciała fizyczne bądź psychiczne cierpienie,

Szkoda Komunikacyjna – szkoda powstała w skutek kolizji bądź wypadku drogowego – OC sprawcy, AC ubezpieczenie własne.

Szczegółowy opis każdej z wymienionej wyżej grupy znajdą Państwo w kafelkach, w górnej części strony.

 

Nasi specjaliści do każdej sprawy podchodzą indywidualnie i nigdy nie traktujemy spraw szablonowo.

Dzięki takim działaniom odnosimy sukcesy w dochodzeniu należnych odszkodowań z dużą dbałością o najmniejsze szczegóły.

Nie wiesz, czy wypłacone odszkodowanie jest naliczone prawidłowo? Skontaktuj się z nami, a my bezpłatnie to zweryfikujemy! 

Pomagamy w różnego rodzaju sprawach – szkoda osobowa, majątkowa, rzeczowa, wypadek przy pracy, utracony dochód i inne.

O odszkodowanie walczymy nie tylko na terenie kraju Polskiego ale również  w Niemczech i innych krajach zagranicznych. 

O odszkodowanie w Niemczech występujemy we współpracy z Polsko-Niemiecką kancelarią.

Oferujemy kompleksową pomoc w uzyskaniu odszkodowania za doznane szkody

Zapraszamy do kontaktu za pomocą formularza kontaktowego.