ODSZKODOWANIA

Uzyskamy odszkodowanie za szkody powstałe w okresie ostatnich 3 lat.

Jednym z naszych najważniejszych zadań jest pomoc Klientom w uzyskaniu należnych odszkodowań, czyli świadczeń, które przysługują poszkodowanym w zdarzeniach drogowych. Zajmujemy się całym procesem od A do Z, abyś nie musiał/a się niczym przejmować!

Jeśli byłeś uczestnikiem wypadku, którego nie spowodowałeś – należy Ci się odszkodowanie, a my pomożemy Ci uzyskać to zadośćuczynienie w odpowiedniej wysokości!

W przypadku szkód komunikacyjnych, możesz też skorzystać z dopłaty do odszkodowania (mówiąc inaczej – wykupu szkody).

Aby dowiedzieć się więcej o poszczególnych rodzajach odszkodowań, kliknij odpowiedni kafelek:

ODSZKODOWANIA
KOMUNIKACYJNE

poznaj szczegóły
Szkoda z polisy OC sprawcy
Szkoda z polisy AC
szczegóły

ODSZKODOWANIE
OSOBOWE

poznaj szczegóły
Odszkodowanie za szkody w wypadku z OC, NNW
Wypadek przy pracy, błąd medyczny, inne szkody
szczegóły

ODSZKODOWANIE
MAJĄTKOWE

poznaj szczegóły
Szkoda na mieniu
Odszkodowanie za kradzież, wandalizm
szczegóły

DOPŁATY DO
ODSZKODOWAŃ

poznaj szczegóły
Dopłaty do odszkodowań wypłaconych za szkody
komunikacyjne z okresu ostantnich 3 lat
szczegóły

 

Potrzebujesz pomocy w uzyskaniu odszkodowania?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Formularz kontaktowy

rzeczoznawca-logo

Zapraszamy również do poznania pozostałych usług, które oferujemy.

Odszkodowanie –  należne osobie poszkodowanej świadczenie od sprawcy bądź podmiotu, który  ponosi odpowiedzialność za działania sprawcy.

 

Odszkodowanie – kiedy się należy? 

Odszkodowanie należy się w przypadku, gdy w skutek działania osoby prawnej lub osoby fizycznej wyrządzona została szkoda materialna. Celem odszkodowania jest pokrycie kosztów powstałych w sprawie (w tym również kosztów dodatkowych będących w bezpośrednim związku ze szkodą) oraz w wielu przypadkach zadośćuczynienie, którego celem jest pokrycie korzyści jakie poszkodowany mógł ale nie uzyskał w wyniku doznania szkody. Zakres naprawienia szkody reguluje art. 361 § 1 kodeksu cywilnego.

Odmowa odszkodowania – co zrobić? 

Codzienna praktyka ukazuje liczne sprawy, w których odpowiedzialny za szkodę podmiot unika odpowiedzialności. Nie przyjęta odpowiedzialność nie zawsze świadczy, że odszkodowania nie uda się uzyskać. W takich sprawach warto skontaktować się opisując dokładnie sprawę a nasi specjaliści po zapoznaniu się odpowiedzą jakie kroki należy w konkretnym przypadku podjąć. 

Jak uzyskać odszkodowanie?

Odszkodowanie uzyskać można na kilka możliwych sposobów: 

– odszkodowanie w formie gotówkowej, występując do sprawcy bądź podmiotu odpowiedzialnego za czyny sprawcy z roszczeniem, potwierdzonym wyliczeniem (w przypadku szkód komunikacyjnych i majątkowych), opinią (min. dla szkód osobowych) bądź w innej formie,

– pokrycie kosztów związanych ze szkodą, np. w przypadku naprawy bezgotówkowej po szkodzie komunikacyjnej bądź szkodzie na mieniu,

– dopłata do odszkodowania, najmniej korzystna finansowo jednak najszybsza forma uzyskania dodatkowych środków za szkodę, w szczególności komunikacyjną. 

Szkody można podzielić na 3 podstawowe grupy:

Szkoda Majątkowa – szkoda polegająca na naruszeniu majątku oraz interesów poszkodowanego,  

Szkoda Osobowa – związane z obrażeniami ciała fizyczne bądź psychiczne cierpienie,

Szkoda Komunikacyjna – szkoda powstała w skutek kolizji bądź wypadku drogowego – OC sprawcy, AC ubezpieczenie własne.

Szczegółowy opis każdej z wymienionej wyżej grupy znajdą Państwo w kafelkach, w górnej części strony.

 

PRZYKŁAOWE SZKODY

ZA KTÓRE NALEŻY SIĘ ODSZKODOWANIE

poznaj szczególy
ZASTANAWIASZ SIĘ, CZY ZA DOZNANĄ SZKODĘ NALEŻY SIĘ O DSZKODOWANIE?
Sprawdź przykładowe szkody, a jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi, napisz do nasz!
Sprawdź kiedy należy Się Odszkodowanie

SZKODY CHEMICZNE - WŻERY I POPALENIA LAKIERU

SZKODY PODCZAS MALOWANIA LUB PIASKOWANIA

poznaj szczególy

Uszkodzenia elementów lakierownych oraz nadwozi pojazdów

Na Twoim samochodzie pojawiły się wżery, popalenia chemiczne lub plamy w wyniku działania firm produkcyjnych lub zakładów chemicznych?
Samochód został pokryty drobinkami farby podczas malowania statku bądź innej konstrukcji lub uszkodzony podczas piaskowania?
Sprawdź jak uzyskać odszkodowanie

Nasi specjaliści do każdej sprawy podchodzą indywidualnie i nigdy nie traktujemy spraw szablonowo.

Dzięki takim działaniom odnosimy sukcesy w dochodzeniu należnych odszkodowań z dużą dbałością o najmniejsze szczegóły.

Nie wiesz, czy wypłacone odszkodowanie jest naliczone prawidłowo? Skontaktuj się z nami, a my bezpłatnie to zweryfikujemy! 

Pomagamy w różnego rodzaju sprawach – szkoda osobowa, majątkowa, rzeczowa, wypadek przy pracy, utracony dochód i inne.

O odszkodowanie walczymy nie tylko na terenie kraju Polskiego ale również  w Niemczech i innych krajach zagranicznych. 

O odszkodowanie w Niemczech występujemy we współpracy z Polsko-Niemiecką kancelarią.

Oferujemy kompleksową pomoc w uzyskaniu odszkodowania za doznane szkody

Zapraszamy do kontaktu za pomocą formularza kontaktowego.