Zdjęcia dla rzeczoznawcy

jak wykonać poprawnie zdjęcia dla rzeczoznawcy oraz

jakie zdjęcia powinny zostać wysłane

Usługi rzeczoznawcy przez Internet bazują w dużej części na otrzymanych dokumentach, materiałach oraz zdjęciach do zlecenia. To dzięki prawidłowo wykonanym zdjęciom usługi takie jak niezaniżony kosztorys naprawy bądź wycena wartości samochodu do akcyzy realizowane są na najwyższym poziomie. Bez szczegółowych zdjęć nie będzie możliwe przygotowanie dokumentów do rejestracji samochodu jako zabytkowy.

W przypadku kalkulacji kosztów naprawy przez Internet szczegółowe zdjęcia uszkodzeń są bardzo ważne ponieważ rzeczoznawcy towarzystw ubezpieczeniowych często pomijają pewne czynności lub uszkodzenia. Również często błędnie kwalifikują do naprawy części, które powinny być wymienione na nowe.

Poniżej znajduje się instrukcja jak wykonać zdjęcia dla rzeczoznawcy do poszczególnych usług online.

 Ogólne informacje do wykonywanych zdjęć:

  • cały fotografowany obiekt w kadrze bez otoczenia -zdjęcia wykonujemy tak, aby możliwie cały kadr wypełniony był fotografowanym pojazdem.
  • zdjęcia w jednym formacie – przesłanie zdjęć w jednym formacje daje możliwość schludnego ułożenia ich na wydruku,
  • zdjęcia o odpowiedniej jakości – wydruk zdjęć nie zawsze daje możliwość szczegółowej weryfikacji jednak zawsze pozostaje możliwość weryfikacji ich w wersji elektronicznej dlatego jakość zdjęć musi być odpowiednia.

W jakim przypadku dokumentacja fotograficzna dla rzeczoznawcy jest niezbędna?

  • weryfikacja szkody – szkodę możemy weryfikować w oparciu o zaniżony kosztorys naprawy od towarzystwa ubezpieczeniowego jednak dzięki dosłanym zdjęciom uszkodzeń, potwierdzimy również prawidłowość zakresu oraz kwalifikacji uszkodzeń w kalkulacji szkody od ubezpieczyciela,
  • wykonanie kosztorysu uszkodzonego pojazdu – prawidłowe sfotografowanie uszkodzeń pojazdu daje większą gwarancję prawidłowej wyceny kosztów naprawy dla ubezpieczyciela,
  • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako zabytkowy – w tym przypadku pomijamy fotografowanie uszkodzeń, niezbędne są jednak dodatkowe zdjęcia dokumentujące stan oraz ukompletowanie pojazdu,
  • wykonanie wyceny wartości pojazdu współczesnego (dla ubezpieczyciela, do akcyzy – dla urzędu celnego) – do zlecenia wyceny wartości pojazdu dla Urzędu Celnego szczegółowa dokumentacja uszkodzeń oraz braków jest bardzo ważna,
  • wykonanie wyceny szczegółowej pojazdu modyfikowanego bądź zabytkowego – w tym przypadku niezbędne są również dodatkowe zdjęcia dokumentujące stan pojazdu oraz obecność i stan dodatkowego wyposażenia / modyfikacji.