SZKODY, ZA KTÓRE NALEŻY SIĘ ODSZKODOWANIE

Przedstawiamy przykładowe szkody, za które powinno zostać przyznane odszkodowanie.

Podczas codziennej pracy otrzymujemy często pytanie “Czy za taką szkodę należy mi się odszkodowanie?”

W wielu przypadkach odpowiadamy, że TAK!

Pytania te dotyczą często innych przypadków niż uszkodzenie pojazdu z OC sprawcy. Szkody powstałe z OC sprawcy, opisywane są w internecie bardzo często ponieważ to w ich przypadku poszkodowani najczęściej walczą o swoje pieniądze. Podobnie jest z szkodami z Autocasco jednak tutaj rzadziej sprawę przekazujemy do sądu z uwagi na częstą zgodność z warunkami OWU.

Niestety w przypadku innej szkody odpowiedź nie zawsze znajdziemy w internecie dlatego chętnie udzielimy odpowiedzi ja zadawane nam pytania. Warto również pamiętać, że duża ilość porad internetowych nie jest prawidłowa, przez o wprowadzają nieświadomych poszkodowanych w błąd.

Przedstawione poniższej przykłady szkód dotyczą przypadków, które już przerabialiśmy. Sprawy prowadzone były zarówno na etapie przed sądowym jak i sądowym. Wiele spraw odszkodowawczych kończy się w sądzie, często dopiero wtedy sprawca skłonny jest negocjować. Warto w tym celu skorzystać z pomocy specjalistów i prawidłowo udokumentować oraz określić wartość szkody

Profesjonalnie przygotowana dokumentacja do dochodzenia odszkodowania i doświadczona kancelaria, która reprezentuje poszkodowanego to klucz do sukcesu!

Na naszej stronie otrzymasz pomoc zarówno specjalisty motoryzacyjnego jak i doświadczonej kancelarii.

Przykładowe szkody, w których prawidłowo wykonana opinia i wycena wartości poniesionej szkody może mieć kluczowe znaczenie w dochodzeniu odszkodowania.

 

rzeczoznawca logo

Uszkodzenie podczas koszenia trawy

Odszkodowanie za obicia lakieru kamieniami podczas koszenia trawy to częste roszczenie, które równie często zostaje pominięte przez brak informacji gdzie taką szkodę zgłosić. Samochód zaparkowany prawidłowo na parkingu osiedlowym został pobijany podczas koszenia trawy przez spółdzielnię mieszkaniową - tak było w opisywanym przypadku.

Poszkodowany zgłosił szkodę na Policję, która ustaliła dane firmy wykonującej usługę koszenia trawnika, a nasz ekspert wykonał opinię określając zakres i wartość uszkodzeń jako podstawę do uzyskania odszkodowania.

rzeczoznawca logo

Drzewo spadło na samochód

Samochód uszkodzony przez spadające gałęzie z drzew? Z odszkodowaniem może nie być tak łatwo, nawet w przypadku polisy Autocasco. Uszkodzenie samochodu przez powalone drzewo to częsta szkoda powstająca podczas silnych wiatrów. Ubezpieczyciel z polisy własnej w takim przypadku nie chętnie wypłaca odszkodowanie doszukując się niedopełnienia warunków AC. W przypadku polisy OC towarzystwa ubezpieczeniowe również chętnie odmawiają zasłaniając się min. siłą wyższą, za którą nie ponoszą odpowiedzialności.

W przypadku powstania szkody przez powalone drzewo, oferujemy wykonanie szczegółowej kalkulacji wysokości szkody. Przed jej zleceniem warto jednak upewnić się co do odpowiedzialności za szkodę.

rzeczoznawca logo

Ubytek wartości pojazdu

Utrata wartości handlowej pojazdu po naprawie to dodatkowe odszkodowanie, które uzyskać możemy za szkody na pojazdach osobowych w wieku do 6 lat. Ubytek wartości pojazdu to różnica w wartości pojazdu nieuszkodzonego przez zdarzeniem do jego wartości po poprawnie wykonanej naprawie.

Wyliczenie wartości ubytku wykonać należy w aktualnym programie eksperckim, nie na podstawie ogólnego spojrzenia na rynek pojazdów używanych, gdzie ceny nie zawsze są rzeczywiste.

rzeczoznawcaonline logo

Tynk spadł z budynku na samochód

Spadający z budynku tynk uszkodził samochód? Takie szkody często powstają po zaparkowaniu pojazdu pod kamienicą, która powinna już zostać poddana remontowi. Jeżeli na samochód spadł tynk, należy udać się do zarządcy budynku w celu uzyskania numeru polisy ponieważ to zarządca zadbać powinien o stan techniczny budynku.
Tynk z budynku spad często również podczas prac na elewacji bądź podczas wymiany okien - w takim przypadku odpowiedzialny za szkodę jest wykonawca prac remontowych. u nieuszkodzonego przez zdarzeniem do jego wartości po poprawnie wykonanej naprawie.

rzeczoznawcaonline logo

Uszkodzenia po wjechaniu w dziurę

Uszkodzenie felgi, zawieszenia a także często zderzaka czy progu pojazdu to szkody, które powstają niemalże codziennie.
Po wjechaniu w ubytek w jezdni warto zatrzymać pojazd i wykonać szczegółowe zdjęcia uszkodzeń i otoczenia. Zdjęcia z miejsca powstania szkody mogą mieć kluczowe znaczenie na późniejszym etapie likwidacji szkody.

Szkodę powstałą poprzez wjechanie w ubytek w jezdni, zgłaszamy do zarządcy drogi a jej dalsze etapy zależą od zarządzającego podmiotu oraz okoliczności powstania szkody.

rzeczoznawca logo

Uszkodzenie podwozia po najechaniu na studzienkę

Podwozie pojazdu uszkodzone po najechaniu na nieprawidłowo ułożoną bądź niezamontowaną studzienkę kanalizacyjną to szkoda, którą analogicznie jak w przypadku wjechania w ubytek w jezdni zgłaszamy do zarządcy drogi. W tym przypadku warto również zasięgnąć informacji, czy w miejscu zdarzenia nie było w ostatnim okresie przeprowadzanych prac remontowych. Przyczyną może być również zaniedbanie ze strony osoby wykonującej prace w danym miejscu, przez co odpowiedzialność za szkodę nie będzie przyjęta przez zarządcę drogi.

rzeczoznawca logo

Lakier pochlapany farbą podczas malowania

Pochlapanie lakieru oraz innych elementów nadwozia pojazdu podczas malowania statku na stoczni remontowej bądź innego przedmiotu jak np. konstrukcje stalowe to szkoda powstała w większości przypadków przez niedbałe zabezpieczenie miejsca prac wykonawcy. W większości zgłaszanych przypadków szkody takiej nie usuniemy poprzez polerowanie nadwozia wraz z osprzętem i niezbędne jest lakierowanie oraz wymiana elementów nadwozia.

Szczegółowa dokumentacja fotograficzna wraz z kosztorysem naprawy na pewno pomoże w uzyskaniu odszkodowania w takiej szkodzie.

rzeczoznawca logo

Wada ukryta po zakupie samochodu

Wady ukryte w pojazdach kupionych z drugiej ręki pojawiają się bardzo często. Nie zawsze są one spowodowane celowymi działaniami sprzedającego jednak w większości przypadków to sprzedający za nie odpowiada. W przypadku wad ukrytych, warto przekonsultować sprawę ze specjalistycznym warsztatem lub ekspertem motoryzacyjnym zanim podejmiemy działania.

Zgłoszenie wykrytej wady po zakupie pojazdu warto wykonać w najkrótszym możliwym terminie, czas w takiej sytuacji działa na naszą niekorzyść.

rzeczoznawca logo

Wandalizm, kradzież - odszkodowanie

Wandalizm na pojeździe tak jak kradzież elementów wyposażenia pojazdu należy zgłosić na Policję. Policja nie wykonuje wyliczeń kosztów wyrządzonej szkody dlatego częstą praktyką jest zlecenie wyliczenia wartości szkody rzeczoznawcy.

Kradzież elementów wyposażenia tekich jak np. lampy, felgi czy radio to w dalszym ciągu częsta sprawa. Niestety ubezpieczenie Autocasco nie zawsze w pełni pokrywa szkodę w postaci gotówkowej, w tej stytuacji równeiż warto sprawę skonsultować z rzeczoznawcą.

rzeczoznawca logo

Wżery, popalenia chemiczne

Wżery na lakierze, popalenia chemiczne lakieru, uszczelek i innych elementów nadwozia a także odbarwienia w postaci plam, które nie schodzą podczas polerowania to szkody charakterystyczne np. dla zakładów chemicznych, fabryk bądź innych zakładów produkcyjnych.

W przypadku takich szkód polerowanie nadwozia jest często nieskuteczne i niezbędne jest lakierowanie elementów pokrytych fabrycznie lakierem a także wymiana elementów nielakierowanych na nowe.
W tej sytuacji również warto wykonać opinię rzeczoznawcy wraz z kosztorysem, może to być kluczowy dokument do prawidłowego określenia rozmiaru szkody po przyjęciu odpowiedzialności.Wykonanie opinii przez doświadczonego eksperta umożliwia dokładne określenie rozmiaru szkody oraz udokumentuje szczegółowo uszkodzenia powstałe na pojeździe. Należy jednak pamiętać, że podstawą do pokrycia powstałej szkody jest przyjęcie odpowiedzialności za szkodę.

W większości przypadków należy domagać się również  zwrotu kosztów opinii