RODO

Nawiązując do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 

1. Administrator danych:

Euroexpert Jarosław Ziajka, NIP: 8522389053 REGON: 381837270 ul. Bolesława Krzywoustego 7A/7, 70-244 Szczecin.

2. Przetwarzamy i przechowujemy następujące dane: imiona i nazwiska, adres zamieszkania, dane znajdujące się w dowodzie osobistym, dane kontaktowe (nr. tel, adres mailowy), dane dotyczących zdarzeń drogowych i innych szkód.

3. Dane osobowe przetwarzane będą:

      • w celu realizacji zleceń zgodnie z ustalonym zakresem,
      • w celu zarządzania i windykacji należności,
      • w celu kontaktu w sprawach związanych z prowadzonymi pracami zgodnie z zleceniem,

4. Podstawą przetwarzania jest:

4.1. dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez kontakt z nami – zgodnie Artykułem 6. Ust 1. lit a) RODO lub

4.2. umowa pomiędzy administratorem danych osobowych a osobą fizyczną, której dane są przetwarzane – zgodnie Artykułem 6. Ust 1. lit b) RODO lub

4.3. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią – zgodnie Artykułem 6. Ust 1. lit f) RODO – na tej podstawie przetwarzamy informacje udostępnionej w rejestrach jawnych takich jak KRS, CEDIG, akta sądowe, REGON oraz innych powszechnie dostępnych informacji udostępnianych jawnie takich jak firmowe strony www, portale społecznościowe, materiały reklamowe i marketingowe.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów, nie więcej niż 11 lat.

5.1 Polityka bezpieczeństwa dostępna jest do wglądu w siedzibie lub po wcześniejszym umówieniu w oddziale firmy.

6. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz macie prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.

7. W przypadku naruszenia przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8. Nie podejmujemy decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym profilowaniu danych osobowych;

9. Posiadane dane osobowe zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Dostęp do aplikacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie.

10. Kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych – kontakt@rzeczoznawcaonline.pl