AC bez tajemnic czyli co trzeba wiedzieć o ubezpieczeniu Autocasco

Zakup własnego samochodu to duży wydatek, na który niejednokrotnie odkłada się latami lub zaciąga się na ten cel kredyt w banku. Pojawiają się wtedy obawy, co się stanie w przypadku kradzieży lub gdy samochód zostanie uszkodzony? Aby kompleksowo chronić samochód powstało ubezpieczenie AC, które często oferowane jest przez ubezpieczycieli wraz z polisą OC. Czy opłaca się je kupować? Warto się nad tym zastanowić zawczasu, aby móc podjąć świadomą decyzję. Ubezpieczenie AC może bowiem zaoferować dużo więcej ochrony niż mogłoby się wydawać, ale wiąże się z tym ryzyko. Przekonajmy się, czym się charakteryzuje oraz co oferuje ten rodzaj polisy.

W poniższym przewodniku omówimy najistotniejsze aspekty dotyczące zawierania polisy AC, w szczególności:

 1. Czym w istocie jest ubezpieczenie Autocasco
 2. Na co warto zwrócić uwagę podczas zawierania ubezpieczenia AC
 3. Czego nie mówią ubezpieczającym agenci przy zawieraniu polisy AC
 4. Jakie są i czym się charakteryzują warianty likwidacji szkody AC
 5. Likwidacja szkody z Autocasco

Czym jest ubezpieczenie AC?

AC, czyli Autocasco jest dobrowolnym typem ubezpieczenia komunikacyjnego, po wykupieniu, którego można otrzymać odszkodowanie w razie uszkodzenia pojazdu z własnej winy lub w wyniku innych okoliczności, takich jak:

 • kradzież samochodu;
 • uszkodzenie samochodu powodowane działaniem sił natury;
 • uszkodzenie samochodu na skutek aktów wandalizmu lub innych działań osób trzecich, czyli nieznanych sprawców.

W powyższych przypadkach na wypłatę odszkodowania można liczyć zarówno w przypadku wystąpienia szkody częściowej, jak i całkowitej. W przeciwieństwie jednak do ubezpieczenia OC, którego zakres regulowany jest ustawą i każdy ubezpieczyciel musi gwarantować swoim klientom identyczne warunki, autocasco jest polisą dodatkową.

Oznacza to, że agencja ubezpieczeń może w swobodny sposób kształtować własne warunki udzielania ochrony. Dobrowolność ubezpieczenia AC powoduje również, iż nie dla każdego samochodu będzie można je wykupić. Ubezpieczyciele zwykle odmawiają zawarcia polisy AC w sytuacji, w której pojazd jest wiekowy (ponad piętnastoletni) oraz gdy kierownica w samochodzie znajduje się po prawej stronie.

Na co zwrócić uwagę podczas zawierania polisy AC?

Tak jak zostało już wyżej wspomniane powyżej, zakres polisy OC gwarantuje Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W przypadku autocasco zakres i warunki ochrony zależą tylko i wyłącznie od oferty ubezpieczyciela.

Ubezpieczenia AC w zależności od wybranego towarzystwa mogą się od siebie znacznie różnić. Dlatego, podczas zakupu polisy, warto zwrócić uwagę nie tylko jej cenę, ale także dokładnie zapoznać się z Ogólnym Warunkami Ubezpieczenia (OWU) i sprawdzić, w jaki sposób i na jakich warunkach dana polisa będzie chroniła Twój pojazd. Czym poszczególne oferty mogą różnić się od siebie?

ZAKRESEM OCHRONY

Kupując ubezpieczenie AC warto dokładnie zapoznać się z umową. Czy zamiast pełnego AC nie dokonujemy zakupu Mini AC, które chroni samochód tylko częściowo? W przypadku ograniczonego wariantu można liczyć na wypłatę odszkodowania, tylko w sytuacji, w której dojdzie do straty pojazdu na przykład poprzez kradzież czy powstanie szkody całkowitej.

SUMĄ UBEZPIECZENIA

Suma ubezpieczenia to całkowita wartość zawieranej polisy, w większości przypadków zależy od wartości ubezpieczanego pojazdu. Oczywiście im ta suma wyższa, tym lepiej dla Ciebie. Dobrze jest również wybrać ofertę, która nie przewiduje redukcji sumy ubezpieczenia, ponieważ może być to dość kłopotliwe, gdy w danym okresie rozliczeniowym wystąpi więcej niż jedna szkoda. W takim przypadku suma ubezpieczenia zostanie pomniejszona o wartość wypłaconego dotychczas odszkodowania. Częstą praktyką dla pojazdów doposażonych bądź takich, których nie ma w bazach danych programów do wyceny wartości pojazdów (np. samochód zabytkowy lub samochód historyczny) jest wykonanie przez niezależnego rzeczoznawcę wyceny wartości pojazdu spoza bazy danych.

RODZAJAMI RYZYKA

W przypadku ubezpieczenia AC można spotkać się z autocasco ryzyk nienazwanych oraz autocasco all risk. W pierwszym przypadku ubezpieczyciel zapewnia ochronę tylko na wypadek zdarzeń wymienionych w OWU. Jeżeli zdarzenie nie zostało wymienione w warunkach umowy, to właściciel samochodu nie może liczyć na wypłatę odszkodowania.

W przypadku AC all risk sytuacja jest odwrotna. Ochrona samochodu jest gwarantowana w każdym przypadku poza wyłączeniami i ograniczeniami zawartymi w OWU. Jednym z częściej występujących wyłączeń jest szkoda spowodowana przez kierowcę, który nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem.
likwidacja szkody z AC rzeczoznawcaonline.pl

SPOSOBEM LIKWIDACJI SZKODY

Właściciel pojazdu ma możliwość wyboru pomiędzy wypłatą odszkodowania w gotówce w wariancie kosztorysowym lub serwisowym (bezgotówkowym). Wariant kosztorysowy powoduje, że osoba ubezpieczona otrzyma od towarzystwa zaakceptowaną przez siebie kwotę odszkodowania, a naprawy dokonuje we własnym zakresie.

Wariant bezgotówkowy jest dużo droższy, ale równocześnie wygodniejszy, ponieważ, w przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczony nie musi sam szukać warsztatu i rozliczać naprawy. Zachodzi jednak obawa, że wycena szkody zostanie zaniżona. Ubezpieczyciele często stosują w tym przypadku niższe stawki za roboczogodzinę i dokonują wyceny w oparciu o cenę części zamiennych, a nie oryginalnych.

AMORTYZACJĄ CZĘŚCI

wybór wariantu naprawy pojazdu to duży dylemat, jednak przy podpisywaniu policy AC właściciel pojazdu staje również przed wyborem, czy amortyzować części, czy wpłacać udział własny. Wybierając amortyzację decydujemy się na to, że wartość części pojazdu będzie spadać wraz z upływem czasu. Podczas likwidacji szkody ubezpieczyciel wypłaci zatem odszkodowanie w wysokości ceny nowej części pomniejszonej o kwotę amortyzacyjną, która może sięgać nawet 70%.

Decydując się na amortyzację lepiej skorzystać z wariantu warsztatowego naprawy. Udział własny w AC polega natomiast na tym, że kierowca sam pokrywa ustalony procent naprawy samochodu, a resztę ubezpieczyciel. Im większy udział własny, tym niższa jest cena ubezpieczenia AC.

Czego raczej nie usłyszysz od agenta ubezpieczeniowego?

Na początek warto wyjaśnić termin OWU. Oznacza on Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Autocasco – ubezpieczeni bardzo często dowiadują się o istnieniu OWU dopiero po doznaniu szkody, mimo że zawierając umowę podpisują, że zapoznali się z tymi warunkami. To właśnie w OWU zawarte są wszystkie szczegóły o Twoim ubezpieczeniu.

Przykładowe informacje z OWU, o których warto wiedzieć:

 • Mało który kierowca zdaje sobie sprawę z tego, że jeżeli podczas wypadku samochodowego przekroczył dozwoloną prędkość o więcej niż 30 km/h to jego kwota odszkodowania może zostać pomniejszona nawet o 30% wartości odszkodowania.
 • Ubezpieczyciele po swojemu definiują młodego kierowcę. W niektórych towarzystwach może to być nawet osoba 25-letnia!
 • Nie wszyscy ubezpieczyciele definiują czym jest bagaż i jak wygląda jego ochrona.
 • Niektóre firmy zastrzegają sobie prawo do inspekcji Twojego samochodu, nawet pod rygorem rozwiązania umowy!
 • Sprawdź dokładnie listę wykluczeń. Może się okazać, że nie dostaniesz odszkodowania za uszkodzenie lub zniszczenie ogumienia np. wskutek najechania na szkło, jeśli to jedyna szkoda w pojeździe

Zwykle takie zapisy są w OWU, a agenci ubezpieczeniowi nie są zobowiązani do informowania o tym fakcie ubezpieczonych.

Ponadto warto dowiedzieć się, czy wysokość wypłaconego odszkodowania nie jest uzależniona od wieku osoby kierującej pojazdem, niebędącej właścicielem. Jeżeli istnieje taka zależność, to wypłacona kwota odszkodowania może być dużo niższa, gdy samochód prowadził młody kierowca.

Kolejną kwestią, która często bywa pomijana przez towarzystwa ubezpieczeniowe są dodatkowe opłaty za naprawę samochodu poza granicami kraju. W szczególności będzie to istotne w przypadku osób, które dużo podróżują. Może się bowiem okazać, że polisa, którą kupiłeś/aś obowiązuje na terenie Unii Europejskiej, jednak likwidacja szkody poza granicami Polski będzie się wiązała z dodatkowymi opłatami. W OWU mogą się znaleźć również zapisy, które wykluczają niektóre państwa, dlatego warto dokładnie przeanalizować zasięg terytorialny polisy.

traditionrolex.com

Agenta ubezpieczeń można również zapytać o dostępne zniżki. Ubezpieczyciele w większości przypadków oferują standardową zniżkę za bezkolizyjną jazdę, jednak agenci posiadają możliwość przyznania klientowi indywidualnego rabatu. Warto więc o niego zapytać i skorzystać z dostępnych upustów.

Likwidacja szkody z AC

W sytuacji, w której stwierdzone zostaje wystąpienie szkody należy zgłosić ją ubezpieczycielowi. Można to zrobić na przykład telefonicznie. Niektóre firmy ubezpieczeniowe umożliwiają także zgłoszenie szkody za pomocą drogi mailowej. Ważne jest jednak, aby zgłosić szkodę w terminie wymaganym przez ubezpieczyciela, który podany jest w OWU. Zgłoszenie szkody po terminie może skutkować problemami przy wypłacie odszkodowania lub pomniejszeniem otrzymanej kwoty.

Niezwłoczne zawiadomienie o szkodzie jest jeszcze ważniejsze w przypadku kradzieży samochodu. Właściciel pojazdu ma obowiązek zgłosić kradzież nie tylko ubezpieczycielowi, ale także Policji. Towarzystwa najczęściej oczekują, że je powiadomisz o kradzieży pojazdu w ciągu pierwszych 24 godzin od momentu, w którym właściciel zauważył, że samochód został skradziony.

Będąc stroną poszkodowaną wskutek zdarzenia drogowego również można skorzystać z AC, jeżeli występuje problem z uzyskaniem odszkodowania z OC sprawcy i proces likwidacji trwa bardzo długo. OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, jednak zdarzają się sytuacje, że sprawca zdarzenia nie posiada wykupionej polisy. Wtedy z pomocą przyjdzie własna polisa AC.

PROCES LIKWIDACJI SZKODY Z AC

Proces ten różni się w zależności od wariantu naprawy, który wybrany został podczas zawierania umowy. Czym się charakteryzują?

Wariant bezgotówkowy (warsztatowy):

Samochód zostanie naprawiony w warsztacie samochodowym. Nie musi to być warsztat współpracujący z ubezpieczycielem. Warsztat do likwidacji szkody z AC powinien przedstawić kosztorys naprawy. Jeżeli takiego kosztorysu nie może wykonać we własnym zakresie, oferujemy wykonanie kosztorysu naprawy online.

ac wariant bezgotówkowy

Po wykonaniu naprawy warsztat wystawia towarzystwu ubezpieczeniowemu fakturę, na podstawie której otrzymuje zapłatę za wykonaną pracę. Ubezpieczony nie dostaje odszkodowania w formie pieniężnej i jednocześnie nie angażuje się w proces likwidacji szkody.

Otrzymujesz tylko informację o tym, że Twój samochód został naprawiony i jest gotowy do odbioru. Jest to droższy wariant, jednak, jeśli w trakcie naprawy będą stosowane części zamienne zamiast oryginalnych można zredukować koszty. Dużą zaletą jest fakt, że wariant bezgotówkowy pozwala nie myśleć o rozliczeniach, rachunkach i znacznie ogranicza formalności przy likwidacji szkody AC.

Wariant gotówkowy (kosztorysowy):

W tym wariancie poszkodowany otrzymuje odszkodowanie wyliczone przez rzeczoznawcę ubezpieczyciela zgodnie z wszystkimi wytycznymi zawartymi w OWU. Bardzo często wiąże się to z obniżkami, rabatami oraz urealnieniami zastosowanymi według zaakceptowanych podczas podpisywania polisy warunków umowy.

Z tak wykonanym kosztorysem, który może sprawiać wrażenie zaniżonego, niestety często nic nie można zrobić przez zgodność z warunkami umowy. Często tylko nieprawidłowo określony zakres uszkodzeń może zostać podważony przez rzeczoznawcę niezależnego.

Czy warto kupić ubezpieczenie Autocasco?

Takie pytanie zadaje sobie wielu właścicieli samochodów szczególnie w przedziale 3-8 lat ich wieku. Ubezpieczenie AC na pewno przyda się w przypadku szkód wyrządzonych przez nieznanego sprawcę bądź gdy taką szkodę wyrządzimy sami. Ważne jest jednak aby kupić polisę AC świadomie, znając wszystkie zawarte w OWU warunki ponieważ to przez brak ich znajomości pojawiają się często pytania oraz spory o wysokość wypłaconego odszkodowania.

Jeżeli jesteś obecnie w trakcie trwania likwidacji szkody pamiętaj, że możesz mieć wgląd we wszystkie dokumenty znajdujące się u ubezpieczyciela, które dotyczą tego procesu. Dzięki temu dużo łatwiej będziesz mógł kontrolować przebieg likwidacji. Jako ubezpieczony nie masz obowiązku zgadzać się z wyceną uszkodzeń, czy innymi decyzjami firmy ubezpieczeniowej. Od każdej z nich możesz się odwołać! Dlatego, jeżeli masz przeczucia, że należy Ci się wyższe odszkodowanie niż zaproponowało Ci towarzystwo – zapraszamy do kontaktu!

Nasi niezależni rzeczoznawcy ocenią, czy ubezpieczyciel zaniżył odszkodowanie, a następnie wykonają dla Ciebie niezależny kosztorys, dzięki któremu otrzymasz należną sumę pieniędzy. Więcej informacji znajdziesz też w tym artykule.