Jak uzyskać należne odszkodowanie?

Niestety, zarówno wypadki jak i kolizje drogowe są przykrą codziennością. Poszkodowanym w zdarzeniu drogowym może stać się zarówno kierowca jak i pasażer, dlatego warto wiedzieć w jaki sposób uzyskać należne odszkodowanie za poniesione straty. W poniższym artykule wskażemy trzy podstawowe i jednocześnie najbardziej skuteczne metody dochodzenia swoich praw.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Jak uzyskać odszkodowanie?
 • Kosztorys naprawy od rzeczoznawcy: co to jest i czy warto go wykonać?
 • Jak wygląda dochodzenie odszkodowania?
 • Dopłata do odszkodowania: ryzyko, czas, korzyści.

Towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek w pełni zrekompensować wszystkie szkody komunikacyjne poniesione przez poszkodowanego!

Niestety większość poszkodowanych otrzymuje zaniżone odszkodowanie. W takiej sytuacji można starać się o uzyskanie pełnej należnej kwoty lub pogodzić się z wysokością odszkodowania i samemu dopłacić do naprawy samochodu lub. Warto pamiętać o tym, że decyzja ubezpieczyciela, w szczególności ta niekorzystna, nigdy nie jest ostateczna i nawet po wypłacie odszkodowania można uzyskać dopłatę[1]. Niezależnie od tego, czy uszkodzony pojazd naprawimy, sprzedamy czy zostanie nadal uszkodzony.

Kosztorys niezależnego rzeczoznawcy

W sytuacji, w której poszkodowany w wypadku samochodowym oczekuje na wypłatę odszkodowania lub uważa, że kosztorys przygotowany przez rzeczoznawcę ubezpieczeniowego jest dla niego mocno krzywdzący, warto zwrócić się o pomoc do niezależnego eksperta. Na zlecenie klienta, jak również warsztatu samochodowego certyfikowany rzeczoznawca samochodowy wykona niezależny i niezaniżony kosztorys, który stanowi podstawę do uzyskania należnego odszkodowania. Równie istotne jest posiadanie profesjonalnej i obiektywnej opinii w przypadku, gdy ubezpieczyciel stwierdzi szkodę całkowitą, która bardzo często jest zupełnie nieuzasadniona[2].

W zdecydowanej większości przypadków obiektywna ekspertyza jest korzystna dla właściciela pojazdu. Towarzystwa ubezpieczeniowe, na podstawie dostarczonego im niezależnego kosztorysu, mogą zdecydować o przyznaniu ubezpieczonemu wyższej kompensaty. Jeżeli jednak ubezpieczyciel nie będzie skłonny do wypłaty pełnej kwoty to niezależny kosztorys przygotowany przez certyfikowanego rzeczoznawcę może stanowić doskonały argument w trakcie postępowania sądowego[3].

Niezwykle istotny jest fakt, że wykonanie kosztorysu przez niezależnego rzeczoznawcę może obyć się w całości za pośrednictwem Internetu, dzięki czemu odchodzi konieczność organizowania czasochłonnych spotkań. W RzeczoznawcaOnline.pl stawiamy na nowoczesne rozwiązania i oferujemy możliwość w 100% zdalnego przygotowania niezaniżonego kosztorysu.

Nasi eksperci bezpłatnie zweryfikują prawidłowość wyceny przedstawionej przez rzeczoznawcę ubezpieczeniowego, a następnie przygotują obiektywną opinię na podstawie przesłanych dokumentów i zdjęć uszkodzonego pojazdu. Decyzja o skorzystaniu z usługi niezależnego rzeczoznawcy nie spowoduje żadnego potrącenia z wysokości wypłaconego ubezpieczenia. Dzięki obiektywnej ekspertyzie, poszkodowany otrzymuje rzetelne informacje o pełnej wartości szkody i tym samym wysokości należnego odszkodowania.

Dopłata do odszkodowania

Kolejną skuteczną metodą dochodzenia pełnej wysokości odszkodowania od ubezpieczyciela jest skorzystanie z dopłaty do odszkodowania. Rozwiązanie to nazywane jest również wykupem szkody i polega na przekazaniu przez poszkodowanego praw do odszkodowania za konkretną, ustaloną opłatę. Przekazanie uprawnień odbywa się na podstawie cesji. Poszkodowany, który decyduje się na dopłatę do odszkodowania szybko i efektywnie pozbywa się wszelkich trudności związanych z dochodzeniem odszkodowania.

wypadek odszkodowanie rzeczoznawcaonline

Największą zaletą tego rozwiązania jest fakt, że poszkodowany nie ponosi w tym przypadku żadnego ryzyka. Po dostarczeniu wszelkich niezbędnych dokumentów i otrzymaniu pozytywnej weryfikacji szkody w krótkim czasie otrzyma wypłatę całości uzgodnionej kwoty. Sprzedaż szkody to gwarancja spokoju i oszczędność czasu, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

W RzeczoznawcaOnline.pl w przeciągu 3-5 dni roboczych od otrzymania niezbędnych dokumentów dokonujemy całkowicie bezpłatnej weryfikacji szkody i określamy wysokość dopłaty do ubezpieczenia, jaka należy się poszkodowanemu. Po ustaleniu warunków współpracy gwarantujemy szybki przelew całości ustalonej dopłaty na wskazane konto bankowe. Wszystko 100% online!

Dopłata do odszkodowania to przede wszystkim pewna gwarancja otrzymania środków finansowych po pozytywnej weryfikacji szkody oraz oszczędność czasu, który trzeba poświęcić na wszystkie niezbędne formalności związane z uzyskaniem odszkodowania. Poszkodowany nie musi dłużej martwić się faktem, czy ubezpieczyciel wypłaci mu należne odszkodowanie, całe ryzyko bierzemy na siebie.

Dochodzenie odszkodowania komunikacyjnego

Odszkodowanie komunikacyjne przysługuje wszystkim osobom, które zostały poszkodowane w wypadku lub kolizji drogowej. Dochodząc ubezpieczenia można domagać się zarówno odszkodowania osobowego (za poniesioną szkodę), odszkodowania za realne straty spowodowane wypadkiem, a także odszkodowania za korzyści za utracone zyski jakie uzyskalibyśmy, gdyby do szkody nie doszło. Utracone dochody to roszczenie kierowane najczęściej przez poszkodowanych świadczących usługi typy TAXI. Należnego odszkodowania komunikacyjnego poszkodowany może dochodzić samodzielnie lub skorzystać z usług specjalisty. Ten zaś, na podstawie pełnomocnictwa, udzieli niezbędnego wsparcia w trakcie postępowania przedsądowego, jak i sądowego.

Decydując się na dochodzenie odszkodowania przed sądem warto zwrócić się o pomoc do specjalisty od odszkodowań z zakresu wypadków komunikacyjnych. Dzięki temu poszkodowany otrzyma:

 • kompleksowe wsparcie w zakresie udokumentowania zakresu i wysokości poniesionej szkody,
 • pomoc ekspertów w ramach weryfikacji stanowiska towarzystwa ubezpieczeniowego,
 • ocenę wysokości szkody wykonaną przez niezależnego rzeczoznawcę samochodowego.

Po wygranej sprawie sądowej, przegrana strona pokrywa wszystkie poniesione i uzasadnione koszty. Oznacza to, że do zwrotu w większości spraw są m. in.:

 • koszt opinii niezależnej,
 • opłaty sądowe związane z rozpoczęciem postępowania w sądzie,
 • zaliczka na koszty biegłego sądowego, jeżeli zostanie w sprawie powołany,
 • koszty leczenia, rehabilitacji, leków w przypadku spraw o odszkodowanie osobowe,
 • inne koszty, które mogą powstać w związku ze sprawą zależnie od typu dochodzonego odszkodowania.

Dodatkowo naliczane są ustawowe odsetki od niedopłaconej kwoty. Są one liczone od momentu, w którym przedstawimy wartość roszczenia np. w formie kosztorysu naprawy pojazdu określającego wysokość poniesionej szkody materialnej.

Ważne! Podstawą do uzyskania odszkodowania komunikacyjnego jest kosztorys naprawy

W RzeczoznawcaOnline.pl zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy wypadek bądź kolizja drogowa jest dla poszkodowanych bardzo trudnym doświadczeniem. Dlatego oferujemy kompleksową pomoc w zakresie dochodzenia odszkodowania komunikacyjnego. Podejmując z nami współpracę otrzymasz rzetelną i obiektywną opinię na temat pełnej wartości szkody.

Gwarantujemy profesjonalną obsługę prawną zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym, poprzez zapewnienie reprezentacji doświadczonej kancelarii prawnej. Prowizję za prowadzenie sprawy pobieramy dopiero po zakończeniu postępowania. Bierzemy na siebie wszelkie niezbędne formalności od momentu powierzenia nam dochodzenia odszkodowania, aż do jego wyegzekwowania.

Warto również pamiętać, że przypadku skorzystania z dochodzenia odszkodowania, wykonując kosztorys u naszego rzeczoznawcy, prowizja po zakończeniu sprawy jest niższa.

Zapraszamy do współpracy!