Jak otrzymać wyższą kwotę z odszkodowania?

Poszkodowani wskutek kolizji drogowej niejednokrotnie z przerażeniem patrzą na otrzymaną od ubezpieczyciela wycenę wysokości odszkodowania. Firmy ubezpieczeniowe natomiast z premedytacją zaniżają wysokość odszkodowań licząc na to, że oferowana kwota nie wzbudzi podejrzeń u klienta. Czasem wystarczy zwykłe odwołanie się od decyzji, aby otrzymać wyższe odszkodowanie. Co jednak zrobić, gdy odwołanie nie przyniesie oczekiwanych rezultatów? Tu z pomocą przychodzi niezależny rzeczoznawca samochodowy.

Samochód uszkodzony wskutek zdarzenia drogowego, po uprzednim spisaniu koniecznych oświadczeń i numerów polis, na ogół trafia do warsztatu na naprawę. Ten przedstawia klientowi koszt naprawy. Jednak często okazuje się, że rzeczoznawca powołany przez zakład ubezpieczeń wycenił tę samą szkodę na kwotę znacznie niższą. Można w tej sytuacji przekazać  warsztatowi kwestię rozliczenia z ubezpieczycielem lub wykorzystać inne dostępne środki by otrzymać należne odszkodowanie.

W jaki sposób rzeczoznawca powołany przez ubezpieczyciela zaniża wycenę?

Ubezpieczyciel określa wysokość wypłacanego odszkodowania na podstawie opinii rzeczoznawcy. Nie jest to jednak rzeczoznawca bezstronny i niezależny. Ściśle współpracuje on z danym ubezpieczycielem, dlatego zwykle szkoda wyceniana jest w taki sposób, aby wysokość należnego odszkodowania była jak najniższa[1].

Ubezpieczyciele bardzo chętnie wykorzystują mechanizm potrącenia amortyzacyjnego. Ceny części, które są konieczne do naprawy samochodu pomniejszane są o procent ubytku wartości pojazdu. Potrącenia najczęściej zostają naliczone, gdy samochód, który został uszkodzony nie był nowym pojazdem. Im samochód jest starszy, tym naliczane potrącenie amortyzacyjne jest wyższe.

Orzecznictwo sądów powszechnych oraz opinia Rzecznika Ubezpieczonych wskazują jednak, że stosowanie potrąceń amortyzacyjnych dozwolone jest tylko, gdy trzeba naprawić części uszkodzone jeszcze przed zdarzeniem drogowym.

Oznacza to, że podczas sporządzania wyceny rzeczoznawca wskazany przez ubezpieczyciela powinien opierać się o ceny zakupu nowych części i materiałów, które uległy zniszczeniu na skutek kolizji, choć w rzeczywistości często wskazywane są ceny używanych elementów[2].

Kosztorys niezależnego rzeczoznawcy

Jeżeli chcesz uzyskać bezstronną oraz rzeczywistą wycenę szkody, konieczne jest skorzystanie z usług wyspecjalizowanego i niezależnego rzeczoznawcy samochodowego. Nasza firma współpracuje z certyfikowanymi rzeczoznawcami, działamy też online, toteż chętnie pomagamy poszkodowanym w całej Polsce.

zaniżone odszkodowanie

Oczywiście uzyskanie takiego kosztorysu wiąże się z dodatkowymi opłatami, jednak dzięki niemu będziesz w stanie oszacować, czy ubezpieczyciel faktycznie zaniżył wysokość odszkodowania oraz określić jaka jest rzeczywista wartość poniesionej szkody.

Opracowany przez obiektywnego rzeczoznawcę kosztorys można przedstawić towarzystwu ubezpieczeniowemu. Dla poszkodowanego w wypadku jest to bardzo silny argument pozwalający na podjęcie skutecznych negocjacji z ubezpieczycielem. Prawdopodobieństwo, że zakład ubezpieczeń dokona korekty swojej wyceny na podstawie przedstawionego, niezależnego kosztorysu jest bardzo duże.

Jeżeli jednak zakład nie zmieni swojego zdania w kwestii wysokości odszkodowania, kosztorys opracowany przez profesjonalnego rzeczoznawcę będzie podstawą do rozpoczęcia postępowania sądowego[3].

Wycena warsztatu samochodowego, czy kosztorys niezależnego rzeczoznawcy?

Jak wspomnieliśmy we wstępie, częstą praktyką jest również sytuacja, w której kierowca zgłasza się do warsztatu samochodowego z prośbą o wykonanie wyceny naprawy. Jednak kosztorys przygotowany przez warsztat nie zawsze jest respektowany przez zakład ubezpieczeń. Można się również spotkać z wymijającą odpowiedzią, że ubezpieczyciel owszem zapłaci, ale dopiero w momencie, gdy przedstawimy mu fakturę za naprawę samochodu i potwierdzenie zaliczenia obowiązkowego przeglądu na stacji kontroli.

Dlatego rekomendowane jest, aby każdy, kto nie zgadza się z wyceną dokonaną przez ubezpieczyciela skorzystał z usługi niezależnego rzeczoznawcy wpisanego na listę Ministerstwa Infrastruktury.

Rzeczoznawca sporządzając kosztorys, stosuje się do obowiązujących wytycznych:

  • Uwzględnia ceny oryginalnych części
  • Stosuje rzeczywiste stawki warsztatów samochodowych
  • Nie pomija żadnej ze szkód powstałych wskutek kolizji
  • Nie stosuje amortyzacji lub abstrakcyjnych rabatów[4]

Powyższe zasady powodują, że opinia rzeczoznawcy jest dokładniejsza niż warsztatu samochodowego, a tym samym bardziej wiarygodna[5]. Zdanie to podzielają eksperci Rzecznika Finansowego, którzy jednocześnie zwracają uwagę na wyroki sądu, w których poszkodowani podważali kosztorys ubezpieczyciela bez poparcia argumentacji opinią rzeczoznawcy. W takiej sytuacji występuje duże ryzyko poniesienia ewentualnych kosztów przegranego procesu sądowego[6].

Co zrobić, gdy zostanie stwierdzona szkoda całkowita?

Duże problemy pojawiają się, gdy konieczne jest wycenienie szkody całkowitej, czyli sytuacji, w której koszt naprawy przewyższa wartość pojazdu. Czasem zniszczenia powstałe na skutek kolizji są tak duże, że nie ma możliwości opłacalnej ekonomicznie naprawy samochodu i przywrócenia go do ruchu drogowego.

Zdarza się, że towarzystwa ubezpieczeniowe sztucznie zawyżają wartość naprawy, aby stwierdzić niekorzystne dla poszkodowanego wystąpienie szkody całkowitej. Nagminne jest zaniżanie wartości samochodu sprzed wypadku, przy równoczesnym zawyżaniu wartości wraku. W takiej sytuacji również niezależny rzeczoznawca może w obiektywny sposób zweryfikować czy dokonano właściwej oceny, poprzez ustalenie prawidłowej wartości samochodu sprzed, jak i po wypadku[7].

Wyceny poniesionych przez poszkodowanego strat zwykle są zaniżane przez ubezpieczycieli, dlatego nie powinieneś się zadowalać odszkodowaniem, które zostanie Ci zaproponowane, jeśli masz podejrzenia, że jest zaniżone. W większości przypadków oferowana kwota stanowi zaledwie część należnych pieniędzy.

Jeżeli czujesz, że Twoje odszkodowanie jest rażąco niskie – skontaktuj się z nami. Przygotujemy dla Ciebie profesjonalny kosztorys, dzięki któremu otrzymasz sprawiedliwe wynagrodzenie poniesionej szkody. Przy tej okazji przypominamy, że nasza firma działa całkowicie online i dzięki temu obsługuje klientów z całej Polski!

Prześlij do nas dokumentację i zdjęcia, a otrzymasz od nas pomoc bez wychodzenia z domu! Zapraszamy do działu kontakt.

[1] https://automobilis.pl/czy-rzeczoznawca-samochodowy-moze-zanizyc-wycene-szkody/

[2] https://rf.gov.pl/raporty-i-opracowania/Potracenia_amortyzacyjne_wartosci_czesci_zamiennych_w_ocenie_Rzecznika_Ubezpieczonych__20599

[3] https://kioskpolis.pl/kim-jest-i-kiedy-pomaga-rzeczoznawca-samochodowy/

[4] https://ps.org.pl/blog/kim-jest-rzeczoznawca-samochodowy,343

[5] https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103454,22491860,za-niska-wycena-szkody-z-oc-nieoryginalne-czesci-jest-pomysl.html

[6] https://pieniadze.rp.pl/ubezpieczenia/inne-polisy/18846-klopotliwe-koszty-ekspertyzy-po-rozbiciu-auta

[7] jw.