Wszystko co musisz wiedzieć o oświadczeniu sprawcy wypadku

Liczba wypadków i kolizji drogowych w Polsce od 2013 roku praktycznie pozostaje niezmienna i wynosi średnio ponad 27 tysięcy zdarzeń rocznie. Przydarzają się one nawet bardzo doświadczonym kierowcom. Często jednak strony wypadku lub kolizji pod wpływem emocji nie zdają sobie sprawy, jak w takiej sytuacji należy się zachować. Ma to szczególnie często miejsce w sytuacji, gdy nie wiadomo, która strona zawiniła. Ten poradnik rozwieje te wątpliwości. Jeśli jesteś kierowcą – koniecznie przeczytaj ten artykuł!

Kolizja zawsze jest bardzo stresującym doświadczeniem. Będąc pod wpływem ogromnego stresu, często nie wiemy co zrobić i czy należy wezwać Policję. Dlatego warto mieć zawsze przy sobie oświadczenie sprawcy kolizji drogowej, wiedzieć jak je użyć i prawidłowo wypełnić. Warto również wiedzieć, kiedy niezbędna będzie interwencja Policji i w jaki sposób niezależny rzeczoznawca samochodowy pomoże nam uzyskać należne odszkodowanie.

Wypadek samochodowy

Wypadek, czy kolizja?

Będąc jedną ze stron biorących udział w zdarzeniu drogowym musisz przede wszystkim ustalić, czy masz do czynienia z wypadkiem, czy kolizją. Wyróżniamy dwa rodzaje „wypadku komunikacyjnego”:

WYPADEK DROGOWY

Zgodnie z art. 177 Kodeksu karnego, wypadek ma miejsce wtedy, gdy w wydarzeniu ucierpiała jakaś osoba. W takim przypadku obowiązkowe jest wezwanie na miejsce zdarzenia odpowiednich służb. Masz wtedy pewność, że funkcjonariusze zajmą się wszystkimi niezbędnymi formalnościami.

KOLIZJA DROGOWA

Jest to pojęcie potoczne, którego nie znajdziemy bezpośrednio w żadnym akcie prawnym. Przyjęło się jednak na tyle mocno, że używane jest zarówno przez Policję jak i ubezpieczycieli.  Kolizja ma miejsce wtedy, gdy w zdarzeniu nie ucierpiała żadna osoba, nikt nie został ranny. Innymi słowy, w przypadku kolizji drogowej wszystkie poniesione straty są tylko szkodami materialnymi. W  tym przypadku nie jest konieczne wzywanie Policji.


W tym miejscu ważna uwaga!

Wszystkie kwestie dotyczące oświadczenia sprawcy mają zastosowanie tylko i wyłącznie w przypadku kolizji drogowej. Gdy miał miejsce wypadek nie można zastąpić wezwania odpowiednich służb spisaniem oświadczenia


Oświadczenie sprawcy kolizji

To dokument spisywany przez uczestników zdarzenia drogowego, w sytuacji sprawca jest znany i przyznaje się do swojej winy. Oświadczenie gwarantuje poszkodowanemu możliwość dochodzenia swoich roszczeń w procesie likwidacyjnym. 

Forma, w jakiej zostanie spisane oświadczenie nie jest tak istotna jak jego treść. Można wypisać dokument na wcześniej przygotowanym formularzu lub spisać oświadczenie na czystej kartce. Rekomendujemy jednak posiadanie odpowiednich druków w samochodzie, aby w silnych emocjach nie zapomnieć o najważniejszych elementach treści oświadczenia. Wzór takiego oświadczenia sprawcy zdarzenia znajduje się na naszej stronie pod tym adresem [link]. W dalszej części artykułu omówimy wszystkie niezbędne informacje, jakie muszą znaleźć się w oświadczeniu. Dzięki temu już nigdy nie będzie wątpliwości, co powinno zawierać w sobie oświadczenie sprawcy.

Oświadczenie sprawcy kolizji, a wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym

Bardzo podobny w swojej formie do oświadczenia sprawcy wypadku jest formularz wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym. Różnica pomiędzy nimi jest jednak zasadnicza – wspólne oświadczenie nie jest dowodem na to, że sprawca przyznaje się do winy. W tym formularzu strony opisują tylko stan faktyczny czyli uszkodzenia pojazdów, miejsce oraz szkic zdarzenia, jak również okoliczności kolizji.

Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym ma tylko na celu potwierdzić fakt zdarzenia i tożsamość jego uczestników. Przy drobnych kolizjach drogowych będzie ono  zatem wystarczające do uzyskania odszkodowania.

Kiedy spisać oświadczenie sprawcy kolizji?

Jeżeli kwestia tego, kto spowodował kolizję drogową jest niepodważalna i strony wyrażają zgodę, co do tego, kto jest sprawcą zdarzenia można przystąpić do spisania oświadczenia sprawcy wypadku. Przede wszystkim należy jednak pamiętać o tym, aby przed przystąpieniem do ustaleń usunąć pojazdy z miejsca stłuczki lub odpowiednio zabezpieczyć miejsce kolizji trójkątami ostrzegawczymi

Problem pojawia się niestety w sytuacji, w której strony nie mogą dojść do porozumienia w kwestii tego, kto spowodował kolizję. Jeżeli nie można jednoznacznie wskazać sprawcy stłuczki, konieczna będzie interwencja Policji.

policja wypadek samochodowy rzeczoznawca samochodowy

Za spisaniem oświadczenia przemawia jednak czas (nie trzeba czekać na przyjazd służb, a samo spisanie oświadczenia zajmuje około 15 minut). Ponadto sprawca uniknie mandatu i punktów karnych za spowodowanie kolizji.

Kiedy jeszcze musimy wezwać Policję i nie możemy zastąpić tego wypełnieniem oświadczenia?

 • Gdy na miejsce zdarzenia wezwana została straż pożarna lub pogotowie.
 • Można podejrzewać, że jedna ze stron prowadziła pod wpływem alkoholu albo środków odurzających.
 • Sprawca uciekł z miejsca wypadku.
 • Sprawca kolizji nie posiada przy sobie prawa jazdy.
 • W wyniku kolizji unieruchomione pojazdy uniemożliwiają ruch drogowy innym uczestnikom ruchu.

W powyższych przypadkach nie powinniśmy obawiać się wzywania odpowiednich służb. Jeżeli miała miejsce kolizja, to nie ma możliwości, że zostaniemy oskarżeni o bezpodstawne wezwanie Policji.

Co powinno zawierać oświadczenie sprawcy wypadku?

 1. Wyraźne określenie sprawcy kolizji drogowej. Może to być sformułowanie „Ja niżej podpisany oświadczam, że jestem sprawcą kolizji drogowej…” lub krótsze wskazanie, że „sprawcą kolizji jest…”. Sformułowanie to stanowi przyznanie się sprawcy do winy i jest podstawą do uzyskania odszkodowania.
 2. Dane osobowe i adresowe. Imię i nazwisko zarówno sprawcy, jak i poszkodowanego, adresy zamieszkania, adres korespondencyjny (jeżeli inny niż adres zamieszkania), serię i numer dowodu osobistego, kategorię posiadanego prawa jazdy, serię i numer posiadanego prawa jazdy.
 3. Dane pojazdów biorących udział w zdarzeniu. Numery rejestracyjne, markę i model samochodów, dane o właścicielach pojazdów widniejących w dowodach rejestracyjnych.
 4. Dane dotyczące ubezpieczenia sprawcy. Nazwa zakładu ubezpieczeń, data ważności polisy, numer polisy OC.
 5. Opis okoliczności zdarzenia. Data oraz miejsce i godzina wypadku, opis, w  jaki sposób doszło do zdarzenia (może zostać wykonane dodatkowo w formie szkicu mapy).
 6. Opis uszkodzeń pojazdów. Uszkodzenia elementów nadwozia, szkice samochodów
  (wykonane z perspektywy lotu ptaka) z zaznaczonymi uszkodzonymi elementami, adnotację, że opis został wykonany na podstawie pobieżnych oględzin oraz, że poszkodowany wykonał zdjęcia uszkodzonych elementów.
 7. Lista świadków zdarzenia. Jeżeli świadkami kolizji były jakieś osoby dorosłe, możemy spisać ich imiona i  nazwiska, adresy, numery kontaktowe. Takie same dane powinniśmy spisać też od pasażerów obu pojazdów biorących udział w stłuczce.
 8. Podpisy uczestników zdarzenia. Warunkiem koniecznym jest zarówno podpis sprawcy, jak i podpis poszkodowanego.

W jaki sposób opisać okoliczności kolizji i uszkodzeń pojazdów?

Po pierwsze – najważniejsza jest dbałość o szczegóły! Pozwoli to oszczędzić ewentualnych trudności przy likwidacji szkody. Należy również sporządzić bardzo dokładny opis okoliczności zdarzenia.

Dobrym rozwiązaniem jest przygotowanie rysunku sytuacyjnego kolizji drogowej. Może to być odręczny szkic, który będzie przedstawiał, w jakim kierunku poruszały się pojazdy, w jakim położeniu znajdowały się w momencie zdarzenia. Warto również zaznaczyć na nim umiejscowienie znaków drogowych w miejscu kolizji.

Po drugie – uszkodzenia pojazdów. Warto szczegółowo opisać uszkodzenia powstałe w uczestniczących w zdarzeniu pojazdach. Jeżeli nie jesteśmy w stanie opisać uszkodzeń, należy przynajmniej wykonać ich szczegółowe zdjęcia.

Po trzecie – dokumentacja fotograficzna ze zdarzenia. Pamiętajmy o tym, żeby wykonać jak najwięcej zdjęć zarówno samochodów, miejsca zdarzenia jak i panujących w momencie kolizji warunków. Wykonujemy zdjęcia uszkodzeń nie tylko swojego samochodu, ale także zdjęcia uszkodzeń pojazdu sprawcy.

Mam oświadczenie sprawcy zdarzenia, co dalej po zgłoszeniu szkody?

Po zgłoszeniu szkody, towarzystwo ubezpieczeniowe powinno przeprowadzić proces likwidacji szkody zakończony przyznaniem odszkodowania osobie poszkodowanej, a następnie jego wypłatą bądź pokryciem naprawy bezgotówkowej.

Niestety wysokość przyznawanych świadczeń odszkodowawczych przez towarzystwa ubezpieczeniowe bardzo często jest zaniżana. Jeżeli masz wrażenie, że ubezpieczyciel w sposób niewłaściwy ocenił wysokość Twojej szkody po kolizji drogowej – masz możliwość podważyć jego opinię. W takim wypadku, konieczne jest powołanie się na własnego, niezależnego rzeczoznawcę samochodowego.

Rzeczoznawca samochodowy

Rzeczoznawca samochodowy jest ekspertem, który na zlecenie klienta dokonuje rzetelnej ekspertyzy pojazdu i na tej podstawie wskazuje, czy wyliczenia przygotowane przez towarzystwo ubezpieczeniowe są poprawne.

Niezależny rzeczoznawca samochodowy wykona rzetelną wycenę kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu co pozwoli wycenić powstałe uszkodzenia na mieniu oraz ustalić wysokość należnego odszkodowania.
Warto upewnić się, czy rzeczoznawca nie współpracuje z towarzystwem ubezpieczeniowym – musi to być osoba niezależna.

Jakie dokumenty przygotować?

dokumenty wypadek samochodowy rzeczoznawca

Przekazując dokumenty rzeczoznawcy w celu weryfikacji przyznanego odszkodowania niezbędne będzie przygotowanie:

 1. Kosztorysu naprawy od towarzystwa ubezpieczeniowego
 2. Wyceny wartości pojazdu od towarzystwa ubezpieczeniowego, jeżeli została wykonana
 3. Dokumentów samochodu (dowód rejestracyjny)

Ponadto zalecane jest przesłanie zdjęć uszkodzeń co umożliwi jeszcze bardziej szczegółową analizę szkody, bądź umówienie się na spotkanie z właścicielem uszkodzonego pojazdu.

Jak wykonać dokumentację zdjęciową dla rzeczoznawcy do analizy szkody? Informację na ten temat znajdują się na naszej stronie.

Weryfikację szkody online wykonujemy bezpłatnie – zapraszamy do kontaktu!

Ile to kosztuje? 

Skorzystanie z usług niezależnego rzeczoznawcy wiąże się z dodatkowym kosztem, jednak należy wziąć pod uwagę, że dysponuje on wiedzą ekspercką oraz aktualnymi programami do wyceny wartości kosztów naprawy. Kosztorys naprawy wykonany przez niezależnego rzeczoznawcę na podstawie programu eksperckiego i wieloletniego doświadczenia jest podstawą do dochodzenia odszkodowania zarówno na etapie przedsądowym jak i na drodze postępowania sądowego. Dlatego pamiętajmy, że płacimy za fachową i rzetelną wiedzę oraz pomoc, która przełoży się na realne korzyści finansowe.

Przybliżone koszty usług w zakresie likwidacji szkód, zależnie od stopnia zaawansowania to:

 • Od 250 zł za wycenę samochodów osobowych (w programach Info-Expert, Eurotax)
 • Od 300 zł za oszacowanie szkód w pojeździe (w programach Eurotax, DAT, Audatex)

Należy jednak pamiętać, że konsultacje z rzeczoznawcą na stronie RzeczoznawcaOnline.pl są bezpłatne!

Jeżeli jesteś poszkodowanym w wyniku kolizji drogowej i masz wrażenie, że ubezpieczyciel zaniżył wartość szkody, a tym samym ofertuje Ci dużo niższe odszkodowanie, niż Ci się należy – zapraszamy do kontaktu.

Bez wychodzenia z domu pomożemy Ci ustalić rzeczywistą wartość szkody oraz należnej wypłaty od towarzystwa ubezpieczeniowego. Przygotuj niezbędne dokumenty i dokumentację zdjęciową (tutaj znajdziesz instrukcję, jak ją przygotować) i dowiedz się, jakie pieniądze Ci się należą! Jesteśmy do Twojej dyspozycji!