Szkody chemiczne – czego dotyczą i jak uzyskać za nie odszkodowanie?

Odszkodowanie można otrzymać za rozmaite szkody. Jest wypłacane na przykład za uszkodzenie samochodu podczas koszenia trawy, zniszczenie pojazdu w wyniku upadku na niego drzewa, a nawet za szkody powstałe na skutek wandalizmu czy kradzieży. Także szkody chemiczne, na przykład w postaci wżerów na lakierze stanowią podstawę do ubiegania się o uzyskanie wypłaty z polisy.

Czym są szkody chemiczne?

Do szkód, za które ubezpieczonemu należy się wypłata z polisy, zalicza się między innymi szkody chemiczne. Należą są do nich na przykład wżery na lakierze. Są nimi także popalenia chemiczne lakieru, uszczelek oraz innych elementów nadwozia. Szkody chemiczne to również odbarwienia w postaci plam, które nie schodzą podczas polerowania.

Opisywane szkody są typowe dla na przykład zakładów chemicznych, fabryk i innych zakładów produkcyjnych, w których występują niebezpieczne czynniki o charakterze chemicznym. Choć nie należą do najczęstszych, to zdarzają się, a osoby, które ich doznały, mogą starać się wypłatę odszkodowania.

W przypadku szkód chemicznych powstałych na pojeździe polerowanie nadwozia jest bardzo często nieskuteczne. Nierzadko nie ma sensu wykonywać tego typu napraw, bo ich efekty nie będą po prostu zadowalające. Kiedy dojdzie do szkody chemicznej, w wyniku której uszkodzeniu ulegnie na przykład samochód, niezbędne może okazać się lakierowanie elementów pokrytych fabrycznie lakierem oraz wymiana elementów nielakierowanych na nowe.

Co zrobić, by otrzymać odszkodowanie za szkody chemiczne?

Jednym z realizowanych przez nas zadań jest pomoc klientom w uzyskaniu należny wypłat z polis, również za doświadczone przez nich szkody chemiczne. Jeżeli więc planujesz starać się o wypłatę odszkodowania, skontaktuj się z nami. Chętnie pomożemy Ci w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji. Podpowiemy Ci również, co powinieneś zrobić, by uzyskać należne finansowanie.

Pamiętaj tylko o tym, że wypłata odszkodowania jest możliwa wyłącznie wtedy, kiedy istnieją ku temu solidne podstawy. W celu jej uzyskania należy więc zgromadzić odpowiedni materiał. W przypadku wżerów, popaleń chemicznych i innych szkód chemicznych warto wykonać opinię rzeczoznawcy wraz z kosztorysem naprawy. Taki dokument może być kluczowy w procesie określenia rozmiaru szkody po przyjęciu odpowiedzialności.

Co, jeśli ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania za szkody chemiczne?

Jeżeli ubezpieczyciel odmówi wypłaty z polisy, osoba poszkodowana może złożyć odpowiednio sporządzone odwołanie od wydanej decyzji. Ma na to 3 lata od zdarzenia. W ciągu 30 lub 60 dni od złożenia dokutemu ubezpieczyciel wyda odpowiedź na odwołanie. Ważne jednak, by zawrzeć w nim podstawowe informacje, przede wszystkim dane osobowe poszkodowanego. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, skontaktuj się z nami.