Ile trzeba czekać na wypłatę odszkodowania?

Poszkodowani, którzy starają się o wypłatę odszkodowania lub dopiero planują działania z tym związane, bardzo często mają wiele rozmaitych wątpliwości. Jedno z pojawiających się wśród nich pytań dotyczy w szczególności sposobu, w jaki powinni postępować, kiedy oczekują wypłaty należności. Często nie wiedzą oni również, ile mają czasu na złożenie niezbędnych dokumentów, a w tym ewentualnego odwołania od decyzji ubezpieczyciela. Niejasne bywa też to, ile należy czekać na wypłatę odszkodowania.

Za jakie szkody można otrzymać odszkodowanie?

Odszkodowanie można otrzymać za rozmaite szkody. (najczęstsze są szkody osobowe np. po wypadku samochodem, komunikacyjne powstałe w zdarzeniach drogowych lub majątkowe przykładowo po pożarze bądź zalaniu domu). Co raz częściej pojawiają się jednak roszczenia o wady nieujawnione podczas sprzedaży pojazdu. Kupujący nie zawsze zdaje sobie sprawę z prawa do otrzymania odszkodowania.

Do innych przykładów szkód, w przypadku których odpowiednio poprowadzony proces ubiegania się o wypłatę odszkodowania może poskutkować otrzymaniem przesz poszkodowanego oczekiwanego wsparcia, należy:

  • uszkodzenie pojazdu podczas koszenia trawy,
  • uszkodzenie pojazdu na skutek upadku na niego drzewa,
  • ubytek wartości pojazdu,
  • uszkodzenie pojazdu wynikające z wjechania kierowcy w dziurę,
  • wandalizm, kradzież,
  • szkoda chemiczna.

Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania?

Jeżeli wniosek o odszkodowanie zostanie rozpatrzony pozytywnie, ubezpieczyciel będzie miał 30 dni na jego wypłatę (licząc ten okres od dnia wpłynięcia wniosku). Należy jednak pamiętać o tym, że ubezpieczyciel może mieć zastrzeżenia wobec złożonego dokumentu, w wyniku czego odmówi wypłaty należności lub wypłaci ją, ale będzie to odszkodowanie zaniżone.

Jeśli sprawy są skomplikowane, cały proces może toczyć się nawet przez 60 dni. W wybranych przypadkach termin ten bywa wydłużany aż do 90 dni. Należy podkreślić, że ubezpieczyciele nieczęsto przystają na wnioskowaną kwotę odszkodowania. W związku z tym okres starania się o wypłatę należności ulega często wydłużeniu.

Ile poszkodowany ma czasu na odwołanie się do decyzji ubezpieczyciela?

Po zapoznaniu się z propozycją ubezpieczyciela wielu poszkodowanych nie rezygnuje z podjętych prób i decyduje się na zrobienie kalkulacji u wybranego rzeczoznawcy. Jej wyniki pomagają w przygotowaniu solidnej argumentacji. Jeżeli osoba, która doznała szkody, zechce złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, ma ona na to 3 lata od zdarzenia. Druga strona musi odpowiedzieć w przeciągu 30–90 dni, w zależności od złożoności toczonej sprawy. Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące odszkodowań, skontaktuj się z nami.