Drzewo powalone na samochód – co z odszkodowaniem?

Burza lub silne wiatry często powodują łamanie gałęzi, które mogą uszkodzić pojazdy stojące w najbliższej okolicy. Niestety do tego typu szkód dochodzi stosunkowo często i mogą być one bardzo poważne.

Czy przysługuje mi odszkodowanie, gdy drzewo spadło na samochód?

O uszkodzenie samochodu w wyniku spadających z drzew gałęzi nie jest trudno. Co więcej, zdarza się i tak, że całe drzewo lub znaczna jego część spada na pojazd, a szkody bywają wówczas duże i kosztowne. Niestety zła wiadomość jest taka, że w takich sytuacjach dość trudno uzyskać odszkodowanie, nawet posiadaczom polisy Autocasco. Dlaczego? Do uszkodzenia samochodu przez powalone drzewo najczęściej dochodzi w wyniku silnych wiatrów. Ubezpieczyciel będzie więc niechętny do wypłaty odszkodowania w takich przypadkach, doszukując się niedopełnienia warunków AC lub zasłaniając się tzw. siłą wyższą, na którą nie mają wpływu, więc nie ponoszą za nią odpowiedzialności. Z kolei w przypadku polisy OC ubezpieczyciele nie mają obowiązku wypłaty takiego świadczenia.

Co zrobić, gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty świadczenia?

Przede wszystkim musisz pamiętać, że w przypadku tego typu zdarzeń nie jesteś bez szans. Warto, a nawet należy dochodzić swoich praw, szczególnie jeśli wiesz, że świadczenia ci przysługuje, a odmowa jego wypłaty wynika wyłącznie ze złej woli towarzystwa ubezpieczeniowego. W przypadku powstania szkody przez powalone drzewo zachęcamy do skorzystania z usług naszej firmy. Dokonamy szczegółowej oceny, przygotujemy dla ciebie kosztorys naprawy auta oraz kalkulację wysokości szkody. Wcześniej przeanalizujemy dokładnie kwestię odpowiedzialności za szkodę.

Wkroczenie na drogę sądową

W ubieganiu się o odszkodowanie za uszkodzony samochód w wyniku upadku drzewa należy najpierw ustalić kwestię odpowiedzialności. Zgodnie z art. 48 Kodeksu cywilnego drzewo jest integralną częścią gruntu, na którym rośnie. Zatem odpowiedzialność za niego spoczywa na właścicielu danego gruntu, który powinien utrzymać go we właściwym stanie (niezależnie, czy jest to miasto, spółdzielnia czy prywatna osoba). Wprawdzie nie jest on osobiście winny całego zdarzenia, jednak uszkodzenia pojazdu może pokryć polisa OC nieruchomości.

Niestety w większości przypadków, trzeba wkroczyć na drogę sądową. Następnie należy udowodnić, że drzewo lub jego fragment spadło z winy albo zaniedbania właściciela danej nieruchomości. Niestety proces ten jest dość skomplikowany i nie zawsze oznacza sukces dla poszkodowanego.

Podsumowując: gdy nastąpi upadek drzewa lub jego fragmentu na samochód, odszkodowanie najczęściej jest niepewne. Teoretycznie są możliwości ubiegania się o świadczenie, jednak bez pewności co do odpowiedzialności za szkodę oraz profesjonalnego wsparcia proces ten może być bardzo trudny i nieskuteczny.