Kto może otrzymać rentę po wypadku?

Jeśli doszło do wypadku komunikacyjnego, poszkodowany może ubiegać się nie tylko o odszkodowanie, ale i zadośćuczynienie oraz rentę. W tym wpisie skupimy się na rencie, czyli świadczeniu, które przyznawane jest wówczas, gdy obrażenia ciała są na tyle poważne, że osoba poszkodowana nie jest w stanie pracować zarobkowo.

Kiedy można starać się o rentę powypadkową?

Jeśli w wyniku wypadku komunikacyjnego poszkodowany utracił zdolność zarobkową całkowicie lub częściowo, ma prawo do ubiegania się o rentę. Dotyczy to również sytuacji, w której zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia w na przyszłość. Wynika to z przepisów 444 § 2 Kodeksu cywilnego. Warto przy tym podkreślić, że takie świadczenie może przysługiwać przez określony czas, np. okres, gdy poszkodowany nie może pracować i zarabiać z powodu swojego stanu zdrowia, jak i dożywotnio, jeśli nie ma możliwości odzyskania pełnej sprawności, a więc doszło do utraty możliwości uzyskiwania dochodów.

Należy przy tym wspomnieć, że po wypadku komunikacyjnym przysługuje nie tylko renta dla poszkodowanego, ale również tzw. renta alimentacyjna, a więc świadczenie przeznaczone dla osób, które były na utrzymaniu zmarłego w wypadku. Wypłata świadczenia przysługuje wyłącznie na wniosek poszkodowanego lub osoby uprawnionej.

Kto wypłaca rentę po wypadku?

Rentę powypadkową wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych i ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia. Podstawą jest zgłoszenie szkody, a następnie opinia lekarza orzecznika ZUS. Na tej podstawie wypłacane jest świadczenie. Z kolei ubezpieczyciel zobligowany jest do wypłaty renty wyrównawczej, która ma pokryć różnicę między wartością przyznaną przez ZUS a dotychczasową wysokością zarobków. Celem świadczenia z OC sprawcy jest wyrównanie strat powstałych w wyniku utraconych możliwości zarobkowych lub zwiększonych kosztów leczenia, opieki, rehabilitacji itd.

W praktyce ubieganie się o uzyskanie renty, szczególnie od zakładu ubezpieczeniowego, nie jest łatwe. Komplikacje pojawiają się najczęściej w sytuacji, gdy ZUS orzeka częściową niezdolność do pracy. Dlaczego tak się dzieje? Ubezpieczyciele niekiedy uznają, że jeśli poszkodowany jest tylko w pewnym stopniu niezdolny do zarobkowania, to powinien podjąć pracę w zakresie, w jakim pozwalają mu na to jego zdolności. Niestety w praktyce wielu osobom trudno jest podjąć się obowiązków zawodowych, a odmowa przyznania renty wyrównawczej znacząco obniża jakość życia po wypadku.

Wsparcie w procesie ubiegania się o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

Nasza firma specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowań komunikacyjnych, odszkodowań osobowych i majątkowych. Dlatego też, jeśli potrzebujesz profesjonalnego wsparcia w procesie ubiegania się o przysługujące ci świadczenie, zachęcamy do skorzystania z naszych usług.