Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby – kto może się o nie ubiegać?

Wypadek śmiertelny może zdarzyć się w różnych okolicznościach, np. na skutek wypadku samochodowego, wypadku przy pracy czy innego nieszczęśliwego zdarzenia. Śmierć bliskiej osoby to ogromna tragedia dla rodziny i tak naprawdę żadne pieniądze nie zrekompensują tej straty. Zadośćuczynienie finansowe może jednak stanowić dodatkowe wsparcie w tych trudnych chwilach. Kwestie związane z przyznawaniem zadośćuczynienia, odszkodowania czy renty za śmierć bliskiej osoby regulowane są przez Kodeks cywilny. Kto może ubiegać się o takie świadczenie? Jakie warunki trzeba wówczas spełnić? Kilka wskazówek w dalszej części wpisu.

Czym jest zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby?

Wyróżniamy kilka form rekompensaty za śmierć bliskiej osoby. Oprócz omawianego w tym wpisie zadośćuczynienia wyróżniamy też:

  • zwrot kosztów pogrzebu i innych nakładów poniesionych w związku ze zgonem (świadczenie wypłacane jednorazowo),
  • odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej (świadczenie wypłacane jednorazowo),
  • renta – świadczenie dodatkowe, stanowiące rekompensatę pieniężną, wypłacane w określonych odstępach czasowych (np. co miesiąc) lub jednorazowo.

Skupmy się jednak na zadośćuczynieniu za śmierć bliskiej osoby, które jest świadczeniem wypłacanym jednorazowo. Jego celem jest rekompensata za krzywdy moralne doznane w wyniku śmierci bliskiej osoby. Wysokość świadczenia zależy m.in. stopień relacji i więzi między zmarłym.

Kto może ubiegać się o zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby?

O zadośćuczynienie może ubiegać się spokrewniona z nim osoba, np. rodzice, dzieci, rodzeństwo, a także dalsi krewni: wnuki, wujostwo, dziadkowie. Co ciekawe, możliwość starania się o to świadczenie mają też inne osoby, które były związane ze zmarłym bliską więzią emocjonalną.

Niestety z doświadczenia wiemy, że zadośćuczynienia, podobnie jak odszkodowania czy renta, uzyskiwane na drodze pozasądowej bywają znacznie niższe od tego, co poszkodowany rzeczywiście mógłby uzyskać. Dlatego też w niektórych sytuacjach warto dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Wsparcie z tego zakresu zapewnia nasza firma, która specjalizuje się m.in. w dochodzeniu odszkodowań osobowych, majątkowych czy komunikacyjnych.

Jak starać się o zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby?

Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby przysługuje wówczas, gdy do zdarzenia nie doszło w sposób naturalny (np. wypadek komunikacyjny), a zmarły nie był sprawcą. Wówczas bliskie mu osoby mogą starać się o świadczenie, które wypłacane jest z ubezpieczenia sprawcy zdarzenia. W procesie tym dochodzi do standardowej likwidacji szkód, a ubezpieczyciel ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i ustalenie wysokości świadczenia. Poszkodowany ma 3 lata na zgłoszenie, a 10 lat w przypadku zdarzeń, do których doszło w wyniku przestępstwa.