Jakie kroki podjąć, by otrzymać zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu?

Wypadki drogowe mają miejsce codziennie, a po praktycznie każdym z nich osoba poszkodowana ma prawo ubiegać się o zadośćuczynienie z OC sprawcy. Trzeba jednak pamiętać, że ubezpieczyciel nigdy samemu nie wyjdzie z inicjatywą wypłacenia zadośćuczynienia, a żeby je otrzymać, trzeba wykonać odpowiednie procedury. Poniżej opisaliśmy, jak poprawnie złożyć wniosek o zadośćuczynienie i o czym trzeba przy tym pamiętać.

Jak zachować się po wypadku, aby otrzymać zadośćuczynienie za szkodę osobową?

Chcąc uzyskać jak najwyższe zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu, zwany prawnie szkodą osobową, trzeźwość umysłu trzeba zachować już bezpośrednio po wypadku. To właśnie wtedy należy dopilnować, aby na miejscu zdarzenia pojawiła się policja, sporządziła raport zdarzenia (notatkę policyjną), a także spisała wszystkie dane sprawcy danego wypadku drogowego. Jeśli pozwala na to stan zdrowotny, to warto też sfotografować miejsce wypadku. Poza tym, z obrażeniami należy udać się do ośrodka zdrowia, gdzie trzeba możliwie jak najdokładniej opisywać lekarzom swój stan i dopilnować, aby wszystkie szczegóły zostały udokumentowane. Dobrze jest też zachowywać wszystkie faktury, rachunki i paragony związane z kosztami leczenia.

Jak ubiegać się o zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu?

Chcąc otrzymać zadośćuczynienie, trzeba przede wszystkim złożyć wniosek o jego wypłacenie. Powinien on zawierać między innymi:

  • podstawowe dane wszystkich uczestników wypadku, ze sprawcą i poszkodowanym na czele;
  • czas i miejsce wypadku;
  • datę sporządzenia dokumentu;
  • dokładny opis zdarzenia i poniesionych szkód;

Ponadto, do wniosku należy dołączyć jak najwięcej dowodów poniesionej szkody, gdyż inaczej ubezpieczyciel może odmówić wypłaty zadośćuczynienia. Dlatego tak ważne jest, aby gromadzić wszystkie dane i dokumenty bezpośrednio po wypadku, tak jak to opisaliśmy w poprzednim akapicie. Zdobycie ich po wyleczeniu obrażeń może być bardzo trudne, a czasami nawet niemożliwe. Trzeba też pamiętać, że ubezpieczyciel będzie robił wszystko, aby zadośćuczynienie było jak najniższe, często działając nawet niezgodnie z prawem. Aby nie dopuścić do takiej sytuacji lub chcąc, żeby zaniżone zadośćuczynienie uległo zmianie, najlepiej jest skontaktować się z renomowanym rzeczoznawcą.

Czy opłaca się korzystać z usług rzeczoznawcy?

Przede wszystkim, rzeczoznawca pozwala uzyskać możliwie jak największe zadośćuczynienie za poniesioną szkodę, dzięki czemu koszta jego usług zwykle zwracają się z dużą nadwyżką. Poza tym, korzystając z usług rzeczoznawczych, nie trzeba przejmować się praktycznie żadnymi formalnościami, gdyż pośrednik robi wszystko za klienta. Niekiedy poszkodowany nie musi się nawet stawiać na ewentualnej rozprawie sądowej z ubezpieczycielem, gdyż reprezentuje go właśnie jego rzeczoznawca.