Odszkodowanie za uraz psychiczny – czy to możliwe?

Choć rzadko się o tym mówi, to uczestnicząc w wypadku drogowym, można doznać nie tylko poważnych obrażeń, ale też licznych urazów psychicznych. W skrajnych przypadkach stan psychiczny człowieka po wypadku drogowym jest tak zły, że nie jest on już zdolny do samodzielnej egzystencji. Czy za tego typu uszczerbki na zdrowiu przysługuje jednak odszkodowanie z OC sprawcy wypadku?

Czy za urazy psychiczne po wypadku drogowym należy się odszkodowanie?

Za obrażenia na psychice związane bezpośrednio z wypadkiem drogowym, w każdej sytuacji przysługuje odszkodowanie. Oczywiście, większość ubezpieczycieli będzie twierdziła inaczej, jednak są to jedynie próby oszukania poszkodowanego, aby nie musieć wypłacać mu pieniędzy. Niezależnie od tego, czy uraz psychiczny przyjmuje formę depresji, zaburzeń lękowych, czy traumy – jeśli problem wymaga leczenia albo przyczynia się do strat finansowych, powinno zostać wypłacone za niego odszkodowanie. Nigdy nie można dać sobie wmówić, że jest inaczej, nawet jeśli w wypadku drogowym uczestniczyło się tylko jako osoba trzecia.

Jak udowodnić uraz psychiczny ubezpieczycielowi?

O ile do wykazania zniszczeń pojazdu w wypadku drogowym zwykle wystarczy sporządzić kosztorys naprawy online, to w przypadku uszczerbku na zdrowiu psychicznym udowodnienie poniesionej szkody jest znacznie trudniejsze. Potrzebna jest przede wszystkim specjalistyczna opinia psychologa lub psychiatry wraz ze szczegółowym opisem danego urazu, jego objawów i wpływu na codzienne życie poszkodowanego. Poza tym jednak dobrze jest mieć wszystkie rachunki dotyczące leczenia urazu, od rachunków za wizytę u specjalisty, przez paragony za ewentualne leki, aż po wykaz kosztów dojazdów do odpowiedniego ośrodka zdrowia. Warto też sporządzić dokument świadczący o tym, że dany uraz utrudnia wykonywanie obowiązków zawodowych, czy nawet całkowicie uniemożliwia podjęcie pracy. Z tym, jak i z wieloma innymi formalnościami, poszkodowanemu może pomóc sprawdzony rzeczoznawca.

Uraz psychiczny po wypadku – odszkodowanie, czy renta?

Należy wspomnieć, że długotrwałe szkody osobowe nie tylko dają możliwość pozyskania wysokiego odszkodowania z OC sprawcy wypadku, ale też pozwalają ubiegać się o wypłacanie stałej renty poszkodowanemu. Dotyczy to w szczególności osób, które przez dany uraz nie mogą znaleźć godnej pracy lub muszą regularnie wykupować drogie lekarstwa. W niektórych przypadkach możliwe jest nawet otrzymanie zarówno jednorazowego odszkodowania, jak i renty. Oczywiście, zdobycie takiego odszkodowania jest jeszcze trudniejsze i praktycznie zawsze wymaga przeprowadzenia wielu rozpraw sądowych. Na szczęście, korzystając z usług dobrego rzeczoznawcy, można liczyć na to, że będzie on reprezentował klienta w sądzie, dzięki czemu nie trzeba stawiać się na żadnej z rozpraw.