Szkody osobowe – czym są i komu przysługuje za nie odszkodowanie?

W wypadkach drogowych ofiarą padają nie tylko samochody i inne pojazdy, ale przede wszystkim ludzie. Dotyczy to zarówno kierowców, jak i rowerzystów, pieszych, czy też wrotkarzy i skaterów. Uszczerbki na zdrowiu spowodowane w wypadku określa się w prawie jako szkody osobowe, za które oczywiście można dostać odszkodowanie. Pytanie tylko, kto może się o nie ubiegać?

Co to jest szkoda osobowa i kiedy należy się za nią odszkodowanie?

Szkoda osobowa to praktycznie każdy problem zdrowotny, który powstał bezpośrednio na skutek wypadku. Mowa tu zatem o wszelkiego rodzaju złamaniach, stłuczeniach, ranach, ale i również traumach oraz innych pogorszeniach stanu psychicznego. Odszkodowanie w takim przypadku należy się każdemu, kto nie ponosi winy za swój uszczerbek na zdrowiu, bez względu na okoliczności wypadku i rodzaj szkody osobowej. Oczywiście, im straty zdrowotne są mniejsze, tym mniejsze będzie za nie odszkodowanie, jednak nie ma sytuacji, w której można by odmówić pokrycia kosztów szkody osobowej.

Kto płaci odszkodowanie za szkody osobowe?

Wszystko jest zależne od rodzaju wypadku, jednak jeśli był to wypadek drogowy, to należne odszkodowanie zawsze wypłacane jest z OC sprawcy lub z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Niemniej, jego samodzielne pozyskanie może być czasami bardzo trudne, gdyż ubezpieczyciele zwykle próbują zrzec się odpowiedzialności za wyrządzone szkody. Nierzadko takie sytuacje kończą się rozprawami sądowymi, na których poszkodowany musi udowodnić swoje straty oraz uzasadnić wysokość kwoty, której żąda się od ubezpieczyciela. Dlatego też ofiarom wypadków zalecana jest pomoc prawna przy uzyskaniu odszkodowania od szkody osobowej, która nie tylko ułatwi zdobycie należnych pieniędzy, ale też umożliwi wywalczenie maksymalnej możliwej stawki odszkodowania. Ponadto, korzystając z usług prawniczych w takiej sytuacji, poszkodowany nie musi nawet stawiać się na sali sądowej, co z pewnością jest bardzo wygodne.

Komu wypłaca się odszkodowanie osobowe za śmierć w wypadku?

Niestety, czasami wypadki drogowe skutkują największą możliwą szkodą osobową, czyli śmiercią człowieka. W takiej sytuacji oczywiście również należy się odszkodowanie za sporządzone szkody. Kto może się o nie ubiegać? Wbrew pozorom dotyczy to nie tylko najbliższej rodziny, ale każdego, kto był silnie związany emocjonalnie z nieboszczykiem i popadł w żałobę. Co prawda, udowodnienie takiej więzi jest nieco trudniejsze, jednak jeśli faktycznie ona istniała, dobry rzeczoznawca i prawnik może pomóc w uzyskaniu odszkodowania za śmierć bliskiej osoby:

  • przyrodniemu członkowi rodziny,
  • dalekiemu krewnemu,
  • przyjacielowi,
  • partnerowi miłosnemu,

a także każdej innej osobie, której śmierć danego człowieka sprawiła cierpienie i ból psychiczny. Ponadto, o takie odszkodowanie mogą ubiegać się również partnerzy biznesowi nieboszczyka, gdyż na skutek jego śmierci zwykle ponoszą oni straty finansowe lub materialne. Oczywiście, w obu przypadkach potrzebne są dowody poniesionej szkody.