Rekonstrukcja zdarzeń drogowych – kiedy okazuje się niezbędna?

Rekonstrukcja zdarzeń drogowych wykonywana jest w celu przeanalizowania całego dostępnego materiału z wypadku dla lepszego zrozumienia przyczyn i przebiegu wypadku. Celej najczęściej jest ustalenie, kto jest sprawcą zajścia. Ma to szczególne znaczenie w przypadku zdarzeń drogowych, które doprowadziły do kalectwa lub śmierci. Poprawne wyciągnięcie wniosków pozwala nie tylko w sprawiedliwy sposób ustalić winnych, ale również podnieść bezpieczeństwo na drogach.

Kiedy wykonywana jest rekonstrukcja zdarzeń drogowych?

Rekonstrukcja zdarzeń drogowych przeprowadzana jest przede wszystkim w trzech przypadkach:

  • w celu ustalenia sprawcy wypadku,
  • gdy istnieje spór z ubezpieczycielem w sprawie wypłaty odszkodowania,
  • w celu uniknięcia niesłusznego ukarania przez organy państwowe.

Jak się zatem okazuje, od przebiegu rekonstrukcji zdarzeń mogą zależeć dalsze losy uczestników wypadku. Dlatego tak ważna jest skrupulatna, prawidłowa weryfikacja wszystkich dowodów. Jest to jeden ze sposobów na walkę z nieuczciwymi firmami ubezpieczeniowymi, którzy często odmawiają wypłaty odszkodowań lub znacząco zaniżają świadczenia. Czynności z zakresu rekonstrukcji mogą być też wdrożone w ramach lepszego przygotowania się do rozprawy sądowej.

Kto i w jaki sposób przeprowadza rekonstrukcję zdarzeń drogowych?

Do przeprowadzania rekonstrukcji zdarzeń drogowych uprawnieni są biegli sądowi i prywatni rzeczoznawcy samochodowi. W przypadku, gdy istnieje konieczność przygotowania rekonstrukcji lub opracowania opinii biegłego, zapraszamy do skorzystania z fachowej pomocy naszych profesjonalnych rzeczoznawców samochodowych.

W ramach rekonstrukcji zdarzeń drogowych dokonuje się rzetelnej analizy całego dostępnego materiału z wypadku. Wśród elementów dokumentacji mogą znaleźć się m.in. zdjęcia, materiały video, szkice i notatki oraz protokoły policyjne, zeznania uczestników zdarzenia i świadków, dokumentacja medyczna, dodatkowe informacje uzyskane podczas oględzin miejsca, fizyczne materiały dowodowe (jeśli istnieją) itd. Na tej podstawie można przygotować wnioski na temat tego, co wydarzyło się na miejscu zdarzenia.