Kto i kiedy może ubiegać się o dopłatę do odszkodowania?

Osoby poszkodowane w kolizji lub wypadku drogowym oczekują wypłaty odszkodowania, które pozwoli im pokryć wszystkie koszty związane z naprawą pojazdu. Niestety często okazuje się, że ubezpieczyciel wypłaca zdecydowanie zaniżone świadczenie. W takim przypadku można starać się o uzyskanie dodatkowych pieniędzy. Trzeba wówczas zgłosić się do ekspertów, którzy dokonają weryfikacji i na tej podstawie dokonają stosownej dopłaty.

W jakich przypadkach można skorzystać z dopłaty do odszkodowania?

O dopłatę do odszkodowania (inaczej wykup szkody) mogą ubiegać się poszkodowani w kolizjach i wypadkach drogowych powstałych w okresie ostatnich 3 lat. Cała procedura polega na przekazaniu prawa do odszkodowania w zamian za uzgodnioną wcześniej kwotę.

Jeśli więc nie jesteś zadowolony z wypłaconego przez ubezpieczyciela świadczenia, możesz starać się o dopłatę odszkodowania OC — bez podawania konkretnej przyczyny. Najczęściej sprawy z tego zakresu dotyczą osób, którym wypłacone środki nie wystarczyły na pokrycie naprawy samochodu czy innych szkód.

Jeśli więc wypłacone odszkodowanie jest za niskie i nie upłynęły jeszcze 3 lata od zdarzenia, możesz skorzystać z wykupu szkody. Jest to również narzędzie, które może być zastosowane wtedy, gdy szkoda była rozliczana kosztorysowo lub w kosztorysie wystąpiły błędy. Dopłata do odszkodowania przysługuje niezależnie od rodzaju szkody (szkoda częściowa lub całkowita).

Jak starać się o dopłatę do odszkodowania?

Osoby, które nie są zadowolone z wypłaconego odszkodowania, powinni zwrócić się do ekspertów. W usługach z tego zakresu specjalizuje się nasza firma, dlatego też zachęcamy do bezpośredniego kontaktu. Oferujemy bezpłatną weryfikację sprawy w terminie 3-5 dni roboczych od przesłania dokumentów. Przelew środków następuje po dostarczeniu podpisanych dokumentów. Weryfikujemy szkody w sposób bardzo precyzyjny, a naszym klientom gwarantujemy możliwie jak najłatwiejsze przejście przez całą procedurę. Co ważne, możliwe jest uzyskanie dopłaty nawet za zdarzenia, które miały miejsce do 3. lat temu.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.