Co zrobić, by zyskać wyższe odszkodowanie z OC sprawcy?

Każda osoba poszkodowana w wypadku lub kolizji drogowej ma prawo ubiegać się o odszkodowanie z OC sprawcy. Świadczenie wypłacone przez ubezpieczyciela powinno pokryć wszelkie naprawy wynikające z powstałej w wyniku zdarzenia szkody. Niestety praktyka pokazuje, że niejednokrotnie proponowane kwoty są mocno zaniżone. Co zatem można zrobić, by uzyskać wyższe odszkodowanie?

Rzeczywisty koszt naprawy pojazdu a zaniżony kosztorys ubezpieczyciela

Proces likwidacji szkody bywa skomplikowany, a ostateczna decyzja dotycząca wypłaty należnego świadczenia nie zawsze jest satysfakcjonująca. Praktyka pokazuje, że towarzystwa wykorzystują wszelkie dostępne narzędzia po to, by obniżyć kwotę należnego odszkodowania z OC sprawcy. Czy można się przed tym bronić?

Przede wszystkim nie należy zwlekać ze zgłoszeniem. W ten sposób można skutecznie uniknąć potencjalnej sytuacji, w której ubezpieczyciel stwierdzi celowe zwiększenie rozmiarów szkody. Najczęściej dotyczy to przypadków, w których kierowcy użytkowali uszkodzone pojazdy po zaistniałym zdarzeniu.

Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca odszkodowanie na podstawie kosztorysu naprawy pojazdu (ustalenie wysokości odszkodowania). To właśnie od tego dokumentu zależy wysokość odszkodowania. Niestety bardzo często jest on wykonany niefachowo i — co najgorsze — z celowym zastosowaniem nieprawidłowych zaniżeń. Taki kosztorys nie określa prawidłowo wartości doznanej szkody, przez co poszkodowany nie uzyska stosownej rekompensaty.

W odpowiedzi na zaniżony kosztorys ubezpieczyciela należy przedstawić kosztorys niezależnego rzeczoznawcy. Będzie to podstawa, do uzyskania należnego odszkodowania z OC sprawcy.  Jest to szczególnie ważne w przypadku stwierdzenia szkody całkowitej.

Skorzystaj z usług rzeczoznawcy

Jeśli potrzebujesz pomocy, w opracowaniu rzetelnego kosztorysu naprawy szkody komunikacyjnej — bez zaniżeń — skorzystaj z usług naszej firmy. Nasi eksperci przeanalizują Twoją sprawę i precyzyjnie wycenią wartość szkody. W ten sposób można skutecznie podważyć zaniżony kosztorys naprawy przedstawiony przez ubezpieczyciela.