Jak ustalana jest wysokość odszkodowania z OC sprawcy?

Osoby poszkodowane mogą dochodzić odszkodowania z OC sprawcy zdarzenia za uszkodzone mienie (np. samochód w przypadku zdarzenia drogowego) i utratę zdrowia (przy szkodach osobowych w wyniku np. wypadku komunikacyjnego). Niestety kwoty, jakie przyznają towarzystwa ubezpieczeń, nie zawsze są satysfakcjonujące. Przekonaj się, jak ustalana jest wysokość odszkodowania z OC sprawy oraz jakie czynniki mają na to wpływ.

Określanie wysokości odszkodowania przy szkodach majątkowych

Z zasady wartość odszkodowania z OC powinna odpowiadać wysokości poniesionych strat. Okazuje się jednak, że zdecydowana większość świadczeń wypłacanych przez ubezpieczycieli jest celowo zaniżana. Poszkodowani często nie staraj się dochodzić swoich praw, ponieważ obawiają się, że nie mają wystarczającej wiedzy i dowodów na udowodnienie tego faktu. W konsekwencji procedury stosowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe wciąż są powtarzane na niekorzyść kolejnych poszkodowanych. Dlatego też, jeśli uważasz, że określona wysokość odszkodowania komunikacyjnego jest zaniżona, powinieneś ubiegać się o dopłatę. Samodzielna walka może być trudna, jednak korzystając z naszej fachowej pomocy, odzyskasz kwotę, która pozwoli ci zrekompensować straty poniesione w wypadku. Dotyczy to nie tylko kierowców i pasażerów pojazdów, ale również pieszych czy rowerzystów.

Oceny szkody dokonuje rzeczoznawca. Przygotowuje on ekspertyzę, na podstawie której towarzystwo ubezpieczeń ustala wysokość odszkodowania. Teoretycznie celem jest wypłata świadczenia, którego wartość będzie wystarczająca do pokrycia kosztów napraw pozwalających na przywrócenie auta do stanu sprzed zdarzenia. W praktyce towarzystwa korzystają przy tym z programów uwzględniających możliwie jak najniższe koszty odszkodowania, przez co wypłacane poszkodowanym stawki bywają znacznie zaniżone.
Niestety wielu poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych nie jest zadowolonych z wysokości odszkodowania z OC sprawcy. Jeśli uważasz, że przysługująca ci wartość świadczenia jest zdecydowanie za niska, nie ignoruj tego, ponieważ nie jesteś bez szans. Skorzystaj z pomocy zespołu RzeczoznawcaOnline.pl, który zajmie się kompleksowym dochodzeniem odszkodowania w Twoim imieniu! Oferujemy pomoc w uzyskaniu odszkodowania na etapie przedsądowym oraz w sądzie (na podstawie pełnomocnictwa).

Odszkodowanie przy szkodach niematerialnych

Ustalenie wysokości odszkodowania OC przy szkodach niemajątkowych to zdecydowanie bardziej złożona procedura. Każda tego typu sprawa rozpatrywana jest indywidualnie, gdyż w obowiązujących przepisach nie istnieją precyzyjne kryteria, jakimi należałoby się kierować. Do najważniejszych czynników, jakie wówczas brane są pod uwagę, zaliczamy m.in. stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu, wiek poszkodowanego, poczucie tzw. bezradności życiowej.