Jakie dokumenty są niezbędne przy rejestracji samochodu jako zabytkowy?

Z roku na rok można zaobserwować na ulicach coraz więcej samochodów z żółtymi tablicami rejestracyjnymi. Są to pojazdy zabytkowe, które wyróżniają się nie tylko kolorem „blach”, ale także nietuzinkowym wyglądem. Jeżeli planujesz zakup tego typu auta, dowiedz się, jakich dokumentów będziesz potrzebować do jego zarejestrowania.

Kto i kiedy może zarejestrować pojazd jako zabytkowy?

Na samym wstępie należy wyraźnie podkreślić, że rejestracja samochodu jako zabytkowy nie zawsze jest możliwa. Wbrew pozorom sam wiek auta nie przesądza jeszcze o takiej możliwości. Pojazd musi bowiem spełniać przesłanki wyznaczone przepisami prawa. Co istotne, wszystkie ustawowe warunki muszą być spełnione łącznie.

Pojazd może być uznany za zabytkowy, jeżeli:

 • od daty jego produkcji minęło minimum 25 lat,
 • od daty wycofania go z produkcji minęło minimum 15 lat,
 • znaczna część jego elementów jest oryginalna,
 • został uwzględniony w rejestrze zabytków lub centralnym spisie dóbr kultury.

O rejestrację pojazdu jako zabytkowy może ubiegać się wyłącznie jego właściciel. Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, konieczne jest stawienie się w urzędzie wszystkich współwłaścicieli. Warto mieć na uwadze, że możliwe jest jednak udzielenie pełnomocnictwa jednemu ze współwłaścicieli lub osobie trzeciej.

Dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu jako zabytkowy

Zanim wybierzesz się do urzędu, musisz przygotować komplet określonych dokumentów. Pamiętaj, że bez nich nie będziesz mógł załatwić sprawy. Co istotne, muszą być one przedłożone w oryginale. W przypadku dokumentów w języku obcym konieczne będzie przygotowanie również ich profesjonalnego tłumaczenia dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

Do rejestracji pojazdu jako zabytkowy będziesz potrzebować następujących dokumentów:

 • wniosek o rejestrację pojazdu – dostępny na stronach internetowych wszystkich urzędów,
 • umowa kupna-sprzedaży, faktura VAT lub inny dokument poświadczający nabycie pojazdu,
 • dokumenty akcyzowe, jeżeli pojazd był sprowadzany spoza kraju,
 • dowód odprawy celnej, jeżeli pojazd był sprowadzany z kraju niebędącego członkiem Unii Europejskiej,
 • zaświadczenie ze stacji kontroli pojazdów o spełnieniu warunku pojazdu zabytkowego oraz protokół oceny jego stanu technicznego,
 • dokument poświadczający, że pojazd jest zabytkowy,
 • jeżeli pojazd był rejestrowany – dotychczasowy dowód rejestracyjny, a także tablice rejestracyjne; w przypadku braku któregoś z tych elementów konieczne będzie sporządzenie stosownego oświadczenia.

Warto ponownie podkreślić, że konieczne jest złożenie wszystkich powyższych dokumentów. Pamiętaj, że brak któregokolwiek z nich będzie skutkować wydłużeniem całego postępowania. Jeżeli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu i wykonaniu stosownej dokumentacji, zapraszamy Cię do kontaktu. Pomożemy Ci zarejestrować Twój pojazd jako zabytkowy. Przygotujemy białą kartę w trzech egzemplarzach, opinię dla konserwatora zabytków, wniosek dla diagnosty i niezbędne wnioski do włączenia pojazdu do ewidencji zabytków. Nasi doświadczeni eksperci podpowiedzą Ci również, jak ubiegać się o zwolnienie z akcyzy czy niższe OC.