Kiedy pojazd może uzyskać status zabytkowego?

Współczesne pojazdy, nawet te najbardziej nowoczesne, nie budzą tak ogromnego zainteresowania na drogach jak auta zabytkowe. Wyróżniają je nie tylko żółte tablice rejestracyjne, ale przede wszystkim specyficzny wygląd. Wbrew pozorom, uzyskanie statusu pojazdu zabytkowego wcale nie jest tak oczywiste. Wiek nie jest bowiem jedynym kryterium, które musi zostać spełnione.

Jakie warunki musi spełnić pojazd, aby mógł być uznany za zabytkowy?

Jak już zostało wspomniane, jednym z zupełnie podstawowych warunków jest wiek pojazdu. Należy mieć na uwadze, że od daty jego produkcji musi minąć co najmniej 25 lat. Równie istotny jest czas zakończenia produkcji danego modelu. Pamiętaj, że status pojazdu zabytkowego może uzyskać taki samochód, który od minimum 15 lat nie jest już produkowany. Są to dwa podstawowe kryteria, bez których co do zasady nie jest możliwe uzyskanie wspomnianego statusu.

Pamiętaj, że niemniej istotny jest stan techniczny pojazdu. Chodzi tu oczywiście o to, aby posiadał on znaczną większość części oryginalnych. Kryterium to uznaje się za spełnione, jeżeli stanowią one co najmniej 75% wszystkich elementów. W tym miejscu warto dodatkowo podkreślić, że jeżeli zdecydujesz się ubiegać o tzw. żółte blachy, dodatkowo konieczne będzie okazanie protokołu oceny stanu technicznego ze stacji kontroli pojazdów.

Co istotne, od wspomnianego kryterium wieku istnieje pewien wyjątek. Pojazd zabytkowy nie musi osiągnąć 25 lat, jeżeli pewne okoliczności mogą wskazywać na jego szczególną unikatowość. Mowa tu na przykład o nietypowych rozwiązaniach konstrukcyjnych czy powiązaniu samochodu ze znaczącymi postaciami lub wydarzeniami historycznymi. Konieczne będzie jednak uzyskanie stosownej opinii rzeczoznawcy. Jeżeli Twój pojazd nie ma 25 lat, a uważasz, że zasługuje na status zabytkowego, zapraszamy Cię do kontaktu. Pomożemy Ci również z rejestracją samochodu jako zabytkowy, a także wszelkimi innymi formalności.

Czy warto ubiegać się o status pojazdu zabytkowego?

Na to pytanie zdecydowanie trzeba odpowiedzieć twierdząco. Pamiętaj, że uzyskanie tzw. żółtych blach jest pewnego rodzaju poświadczeniem, że samochód posiada minimum 75% części oryginalnych. W związku z tym, przyznanie mu statusu pojazdu zabytkowego zdecydowanie zwiększa jego wartość rynkową. Cecha ta może okazać się szczególnie istotna, gdy właściciel postanowi go po pewnym czasie sprzedać.

Co więcej, właściciel pojazdu zabytkowego jest uprawniony do zawierania krótkoterminowych umów ubezpieczeniowych. W praktyce oznacza to, że nie ma konieczności zachowywania ciągłości OC. Polisę wykupuje się jedynie wtedy, gdy pojazd faktycznie jest użytkowany. Nie ulega wątpliwości, że w perspektywie czasu jest to niemała oszczędność, a szczególnie, jeżeli samochód ma jeździć jedynie sezonowo.

To jednak nie koniec możliwych oszczędności. Jeżeli pojazd zabytkowy zostanie zarejestrowany w kraju po raz pierwszy, zostaniesz zwolniony z opłaty recyklingowej. Z kolei sprowadzając go spoza UE, nie zapłacisz cła ani akcyzy.