Jak uzyskać zwolnienie z akcyzy samochodu kolekcjonerskiego?

Samochody kolekcjonerskie to prawdziwa gratka dla miłośników motoryzacji. Nietypowe pojazdy są jednak rozproszone po całym świecie, zaś co do zasady, sprowadzanie auta do kraju wiąże się z koniecznością opłacenia podatku akcyzowego. Im większa wartość nowego nabytku, tym wyższa kwota daniny. Czy wiesz, że możesz jednak ubiegać się o zwolnienie z akcyzy, jeżeli nabywasz samochód kolekcjonerski?

Kiedy można otrzymać zwolnienie z akcyzy samochodu kolekcjonerskiego?

Jak łatwo się domyślić, aby otrzymać wspomniane zwolnienie, konieczne jest spełnienie kilku warunków. Dotyczą one zarówno samego pojazdu, jak i postępowania osoby, która go nabywa. W pierwszej kolejności warto upewnić się, czy dany samochód może faktycznie otrzymać miano kolekcjonerskiego. Zgodnie ze stanowiskiem fiskusa, sam fakt unikatowości wbrew pozorom nie jest w tym przypadku wystarczający. Słowem, chodzi tu o spełnienie formalnych przesłanek, a ściślej stwierdzenie kwalifikacji o kodzie CN  9705 00 00.

Samochód kolekcjonerski, to taki, który:

  • został wyprodukowany co najmniej 30 lat temu, zaś sam model nie jest już produkowany;
  • zachował oryginalny stan, przy czym istotny jest przede wszystkim stan podwozia, układu hamulcowego oraz kierowniczego, a także silnika;
  • posiada wartość historyczną lub etnograficzną, czyli symbolizuje znaczny postęp w rozwoju ludzkich osiągnięć albo dany okres takiego rozwoju.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że w tym przypadku istotna będzie nie wycena samochodu do akcyzy, a opinia rzeczoznawcy, która poświadczy, że pojazd posiada wyżej wspomniane cechy. Co istotne, jest to dokument zupełnie niezbędny w ramach ubiegania się o zwolnienie z podatku. Jeżeli potrzebujesz tego rodzaju opinii rzeczoznawcy, zapraszamy Cię do kontaktu. Pomożemy Ci uzyskać nie tylko zwolnienie od akcyzy, ale także niższą stawkę podatku VAT od transakcji.

Czy każdy może ubiegać się o zwolnienie samochodu kolekcjonerskiego z akcyzy?

Jak już zostało wspomniane, nabywca samochodu kolekcjonerskiego również musi spełnić pewne warunki, jeżeli chce otrzymać zwolnienie z podatku akcyzowego. Naturalnie są one wyznaczone przepisami prawa, a ściślej przez art. 110 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. Zgodnie z jego brzmieniem, osoba fizyczna musi spełnić następujące przesłanki:

  • nabycie auta następuje na użytek własny,
  • jeżeli pojazd służył na użytek własny na terenie innego państwa UE przez co najmniej 6 miesięcy, musi przedstawić właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego dowód potwierdzający spełnienie tego warunku;
  • pojazd nie zostanie sprzedany, wynajęty lub w jakikolwiek inny sposób oddany do użytku osobie trzeciej przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia jego przywozu na terytorium kraju;
  • samochód osobowy został nabyty lub wprowadzony do obrotu zgodnie z przepisami dotyczącymi opodatkowania obowiązującymi w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym osoba fizyczna miała miejsce zamieszkania, a przy wywozie nie zastosowano zwolnienia od akcyzy lub zwrotu podatku.