Rekonstrukcje zdarzeń drogowych

Codziennie w całej Polsce dochodzi do około 60 wypadków drogowych[1]. Każdy z takich przypadków powinien zostać dokładnie sprawdzony, ponieważ może rzutować to na dalsze życie osób biorących w nim udział. Rekonstrukcje zdarzeń drogowych pozwalają lepiej zrozumieć przyczyny wypadków, a także określić poprawnie kto jest sprawcą zajścia.

Nie każdy wypadek niesie za sobą tragiczny efekt w postaci kalectwa lub śmierci, ale każdy z nich może pomóc w przyszłości unikać podobnych zdarzeń. Poprawne wyciągnięcie wniosków pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, a także może pomóc w sprawiedliwym ustaleniu winnych. W poniższym artykule przybliżymy kto, kiedy i w jakim celu wykonuje rekonstrukcję zdarzeń drogowych.

Czym jest rekonstrukcja zdarzeń drogowych?

Zwiększony ruch na drogach powoduje, że wypadki drogowe stały się codziennością. Prowadzi to do sytuacji, w której nie każdy przypadek może być sprawdzony w sposób rzetelny. Liczba spraw powoduje, że policjanci i biegli nie zawsze dopełniają wszystkich wymaganych formalności lub pomijają jakiś kluczowy aspekt. Na tej podstawie mogą ukarać niewinną osobę. Rekonstrukcja zdarzeń drogowych może pomóc w wykazaniu prawdziwego sprawcy wypadku, a przez to uchronić przed niesłusznym mandatem, a w ekstremalnych przypadkach przed wyrokiem skazującym.

Rekonstrukcja zdarzeń drogowych polega na przeanalizowaniu całego dostępnego materiału z wypadku.  Na tej podstawie można wysnuć wnioski na temat tego, co dokładnie wydarzyło się na miejscu kolizji. Rekonstrukcja zdarzeń drogowych opiera się na:

 • dokumentacji zdjęciowej,
 • dokumentacji video,
 • szkicach, notatkach oraz protokołach stworzonych przez Policję,
 • zeznaniach osób biorących udział w wypadku,
 • zeznaniach świadków,
 • fizycznych materiałach dowodowych uzyskanych np. od poszkodowanego
 • dodatkowych informacjach uzyskanych w wyniku oględzin miejsca zdarzenia
 • dodatkowych informacjach uzyskanych w wyniku oględzin pojazdów biorących udział w zdarzeniu
 • dokumentacji medycznej uczestnika zdarzenia.

Jak widać, rzeczoznawcy mają wiele dostępnych opcji. Na podstawie uzyskanych materiałów i informacji odtwarzają całe wydarzenie, biorąc pod uwagę powyższe aspekty. Dodatkowo, opierając się na programach komputerowych oraz wprowadzając do nich wielkości fizyczne takie jak waga, prędkość, długość drogi hamowania itp. mogą określić, jak dane zdarzenie wyglądało lub mogło wyglądać w rzeczywistości.

Współczesne programy mogą zwizualizować każdą część pojazdu i przeanalizować jej stan przed
i po wypadku. Na tej podstawie można dowiedzieć się np. pod jakim kątem i z jaką prędkością zderzyły się obiekty, a jest to często bardzo ważna informacja w procesie ustalania winnego.

W jakich przypadkach przeprowadza się rekonstrukcję?

Główne dwa powody przeprowadzania rekonstrukcji zdarzeń drogowych to:

 • uniknięcie niesłusznego ukarania przez organy państwowe,
 • spór z ubezpieczycielem w zakresie wypłaty odszkodowania.

Powyższe sytuacje są bardzo ważne dla dalszego życia uczestników wypadku. Błędne rozpatrzenie dowodów może skazać poszkodowanego na nieprzyjemne konsekwencje, które będą latami utrudniać normalne życie. Dlatego przeprowadzanie rekonstrukcji jest coraz popularniejsze, a sami uczestnicy ruchu – coraz bardziej świadomi swoich praw.

Co więcej, osoby biorące udział w kolizji posiadają coraz więcej możliwości walki z nieuczciwymi firmami ubezpieczeniowymi. Procesy, w których stroną jest ubezpieczyciel, nie przerażają już poszkodowanych i chcą oni dochodzić swoich praw przed sądem. Ważne jest jednak dobre przygotowanie się do rozprawy, ponieważ duże firmy mają własne działy prawne, które dokładnie analizują każdy materiał dowodowy. Z tego powodu należy przygotować rzetelną rekonstrukcję zdarzeń drogowych.

Do czego służy opinia biegłych?

Jeżeli w ciągu sprawy sąd nie jest w stanie jednoznacznie stwierdzić, kto jest winnym, a kto poszkodowanym w wypadku, powołuje biegłego, który na podstawie dostępnych informacji i swojego doświadczenia sporządza opinię. Jest ona włączana do akt sprawy jako dowód. Kiedy okazuje się ona niekorzystna dla oskarżonego, może on zaskarżyć tę opinię lub powołać swojego prywatnego rekonstruktora. Takie podejście pozwala na spojrzenie z dwóch stron na sprawę i umożliwia lepsze zobrazowanie problemu, który może pociągać za sobą nieprzyjemne skutki.

Poza sprawami procesowymi dobrze wykonana rekonstrukcja może pomóc w identyfikacji
i wyeliminowaniu błędów konstrukcyjnych pojazdów. Dzięki temu nasze samochody są coraz bezpieczniejsze,
a poprawnie wyciągnięte wnioski mogą uchronić ludzkie życie i zdrowie w przyszłości. Dodatkowo rekonstrukcje mogą służyć do wyeliminowania oszustów, którzy chcą wyłudzić odszkodowanie na pozorowanych zdarzeniach drogowych.

Kto może przeprowadzić rekonstrukcję?

Osobami uprawnionymi do przeprowadzenia rekonstrukcji zdarzeń drogowych są:

 • biegli sądowi,
 • prywatni rzeczoznawcy samochodowi.

W przypadkach, kiedy nastąpi potrzeba stworzenia opinii biegłego lub przeprowadzenia rekonstrukcji, najlepiej zdecydować się na pomoc specjalistów. Mając na uwadze, jak ważna może okazać się taka ekspertyza, powinno się dołożyć wszystkich starań, żeby znaleźć doświadczonego rzeczoznawcę.

Zachęcamy do kontaktu wszystkie osoby, które chcą uzyskać rzetelną rekonstrukcję zdarzenia drogowego. Działamy głównie na materiałach dostarczonych przez klientów, co oznacza, że możemy pomóc osobom w całej Polsce. Więcej szczegółów udzielimy po zapoznaniu się z daną sprawą.

[1] https://jedz-bezpiecznie.pl/wypadki-drogowe-szesnascie-ofiar-smiertelnych-w-ciagu-jednej-doby-20210901