Uszkodzenia samochodu w transporcie

Transport samochodu może być dla jego właściciela bardzo stresującym doświadczeniem, w szczególności, jeżeli dotyczy to nowego, upragnionego samochodu. Po przekazaniu przewoźnikowi kluczy, właściciel samochodu zaciska mocno kciuki i ma nadzieję, że pojazd dotrze bezpiecznie do celu. Co jednak należy zrobić w sytuacji, gdy w trakcie transportu samochód zostanie uszkodzony? W poniższym artykule przedstawiamy sprawdzone metody, dzięki którym otrzymasz od firmy spedycyjnej należne odszkodowanie.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • O co zadbać przed zleceniem transportu samochodu?
  • Na co zwrócić uwagę podczas odbioru samochodu?
  • Jakie kroki należy podjąć, gdy zauważona zostanie szkoda?

Przygotowanie do transportu

Zanim zostanie podpisana umowa a samochód przekazany przewoźnikowi warto zadbać o parę kwestii, które są niezbędne do otrzymania odszkodowania, jeżeli w trakcie transportu dojdzie do uszkodzenia samochodu.

  • Pierwszą i jedną z najważniejszych kwestii jest wykonanie dokumentacji fotograficznej samochodu. Zarówno w przypadku, gdy transportowany będzie nowy pojazd, jak i posiadający pewne uszkodzenia. Zanim nastąpi przekazanie kluczy przewoźnikowi należy wykonać dokładne zdjęcia nadwozia samochodu oraz wnętrza, nie zapominając o uwiecznieniu stanu licznika. Zdjęcia powinny zostać wykonane ze wszystkich stron, także z dołu. Dobrze jest każde ze zdjęć opisać nazwą fotografowanego komponentu oraz datą wykonania zdjęcia. Jeżeli samochód zostanie uszkodzony w trakcie transportu fotografie będą niezbędne do uzyskania odszkodowania.

uszkodzenia samochodu podczas transportu rzeczoznawca samochodowy

  • Kolejnym krokiem jest upewnienie się, że firma, która będzie odpowiedzialna za transport samochodu dysponuje odpowiednim ubezpieczeniem. Nie wystarczy, aby przewoźnik posiadał obowiązkowe OC, ale przede wszystkim istotne jest OCP. Ten skrót oznacza ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnik. W praktyce jest to po prostu ubezpieczenie transportowanych ładunków. Ta polisa gwarantuje właścicielowi transportowanego samochodu, że w przypadku wystąpienia szkody, straty zostaną pokryte przez ubezpieczyciela przewoźnika.

Istotna jest również weryfikacja jakiego rodzaju uszkodzenia obejmuje polisa i czy nie obejmuje tylko powstałej na skutek transportu szkody całkowitej. Warto zwrócić także uwagę, czy nie została wskazana górna granica możliwej do uzyskania kwoty odszkodowania. Jeżeli warunki oferowane przez przewoźnika nie są satysfakcjonujące być może, dla własnego spokoju i pewności warto skorzystać z usług innej firmy transportowej.

  • Dokonując wyboru przewoźnika warto również zwrócić uwagę na to w jaki sposób transportowany będzie samochód. W przypadku transportu drogowego do wyboru możemy mieć lawetę oraz autolawetę. Różnica pomiędzy nimi polega na tym, że lawetą nazywana jest jedynie przyczepa, na której przewożone będzie auto, natomiast autolaweta jest połączeniem kokpitu sterującego i lawety. Wybór autolawety minimalizuje niebezpieczeństwo zarysowania czy uszkodzenia samochodu, ponieważ gwarantuje większą zwrotność niż sama laweta.

Dokładnie sprawdź pojazd przy odbiorze

Kiedy samochód dotrze do miejsca docelowego, należy sprawdzić w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej, czy pojazd w trakcie transportu nie został uszkodzony. Warto również uruchomić pojazd, aby upewnić się, że działa prawidłowo i nie wydaje żadnych niepokojących dźwięków. Zalecamy także porównanie stanu licznika w samochodzie z wykonaną przed oddaniem samochodu przewoźnikowi fotografią. Dzięki temu można uzyskać informację, czy w trakcie transportu pojazd nie pokonał dodatkowych kilometrów.

Po podpisaniu listu przewozowego stwierdzającego, że samochód został odebrany, przedstawiciel firmy spedycyjnej przygotuje oświadczenie o stanie pojazdu, które powinno zostać podpisane zarówno przez niego, jak i przez osobę upoważnioną do odbioru pojazdu. Ważne jest, aby bardzo dokładnie zapoznać się z treścią dokumentu, który się podpisuje. Jeżeli jakiekolwiek stwierdzenie byłoby niezgodne z prawdą bądź budziło wątpliwości należy poprosić o korektę lub sprostowanie. Firma transportowa ma obowiązek dokonać takich zmian.

Samochód został uszkodzony. Co teraz?

Jeżeli transportowany samochód uległ uszkodzeniu należy wykonać następujące kroki:

Zdjęcia

Wykonanie zdjęć uszkodzonych elementów jest jednym z najważniejszych kroków, jakie należy podjąć podczas odbioru samochodu. Najlepiej wykonać je w obecności przedstawiciela firmy transportowej. Fotografie powstałej szkody powinny być zarówno poglądowe (przedstawiające bryłę samochodu), jak i szczegółowe (prezentujące uszkodzenie w całości). W przypadku szczegółowych zdjęć warto trzymać aparat na wysokości uszkodzenia. Zalecamy także, aby fotografie wykonać pod kątem zbliżonym do zdjęć wykonanych przed wysyłką. Dzięki widoczny będzie dokładny stan samochodu przed i po. Warto również pamiętać o sfotografowaniu stanu licznika, aby później móc go porównać ze stanem sprzed transportu.

Dokumentacja szkody

Wraz z przedstawicielem przewoźnika należy

uszkodzenia samochodu w transporcie rzeczoznawcaonline.pl

bardzo dokładnie udokumentować w liście przewozowym wszystkie szkody, jakie zostały zauważone. Większość dostępnych formularzy ma bardzo szczegółowy schemat dzięki czemu możliwe jest rzetelne opisanie powstałych uszkodzeń. Przede wszystkim należy jednak dokładnie opisać każą część samochodu, która została uszkodzona. Im więcej detali zostanie zawartych w liście przewozowym, tym większa szansa na otrzymanie adekwatnego odszkodowania.

Niezwykle ważne jest, aby dokumenty związane z odebraniem pojazdu, w którym zostały opisane uszkodzenia podpisał zarówno odbierający jak i przedstawiciel firmy transportowej. W szczególności dotyczy to listu przewozowego.

Wykonanie kosztorysu

Kolejnym krokiem niezbędnym do uzyskania odszkodowania będzie wykonanie kosztorysu naprawy. Można tego dokonać zarówno w warsztacie samochodowym, jak i korzystając z usług rzeczoznawcy za pośrednictwem naszej strony. Biegły rzeczoznawca samochodowy wykona kosztorys w sposób rzetelny i zgodnie z obowiązującymi standardami niezależny i niezaniżony kosztorys. Uzyskana w ten sposób kalkulacja stanowi nie tylko podstawę do uzyskania należnego odszkodowania, ale również może być doskonałym argumentem w przypadku, gdy ubezpieczyciel nie będzie skłonny do wypłaty pełnej kwoty i konieczne stanie się wstąpienie na drogę sądową.

Przesłanie dokumentów do firmy przewozowej

Po otrzymaniu profesjonalnego kosztorysu należy przesłać jego kopię wraz z wykonanymi zdjęciami szkód do firmy spedycyjnej, która była odpowiedzialna za transport pojazdu. Firma będzie musiała złożyć te dokumenty u swojego ubezpieczyciela w celu zabezpieczenia odpowiedniej kwoty na wypłatę odszkodowania.

Jeżeli samochód został na tyle mocno uszkodzony, że nie można się nim przemieszczać a właściciel potrzebuje na ten czas samochodu zastępczego warto zachować wszystkie rachunki za wypożyczenie pojazdu.

W RzeczoznawcaOnline.pl mamy świadomość, że widok samochodu z wgnieceniami lub zadrapaniami nie należy do najprzyjemniejszych. Jednak, gdy tylko zauważone zostaną uszkodzenia należy działać natychmiastowo. Mamy nadzieję, że wskazówki zawarte w tym artykule pomogą Ci ochronić pojazd lub odzyskać odszkodowanie, w przypadku otrzymania samochodu z uszkodzeniami.

Jeżeli potrzebujesz uzyskać więcej informacji na ten temat albo Twój samochód został uszkodzony w trakcie transportu – zapraszamy do kontaktu. Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie dochodzenia odszkodowania. Wspieramy kierowców w całym procesie, począwszy od wykonania profesjonalnego kosztorysu aż po uzyskanie należnej kwoty.

Co ważne, prowizja za prowadzenie sprawy pobierana jest dopiero po zakończeniu postępowania. Jeżeli jednak kosztorys zostanie wykonany u naszego rzeczoznawcy obniżamy wysokość pobieranej prowizji.