Uszkodzenia nadwozia podczas piaskowania, malowania statków i inne – jak uzyskać odszkodowanie?

W przypadku wyrządzenia szkód, w których uszkodzeniu ulega nadwozie pojazdu w zdarzeniu innym niż podczas kolizji drogowej, poszkodowani często nie mają pojęcia jak się zachować a próba zgłoszenia sprawy podmiotowi odpowiedzialnemu za szkodę spotyka się z odpowiedzią, że nie jest zainteresowany pomocą bądź podaniem numeru polisy. Jak zachować się w takim momencie? Sprawę często warto zgłosić na Policję po stwierdzeniu takiego uszkodzenia na miejscu zdarzenia.  Co jednak w sytuacji, gdy nie wiemy, gdzie i kiedy powstała szkoda? Wtedy niezbędne może okazać się ubezpieczenie AC.

W tym artykule przedstawimy przykłady nietypowych uszkodzeń samochodu, które mogą przytrafić się nawet najuważniejszemu kierowcy. Z poniższego wpisu dowiesz się:

  • Jakie szkody mogą zostać wyrządzone podczas prac remontowych w stoczni przez prace remontowe w portach morskich
  • Szkody chemiczne, wżery i popalenia lakieru – jak rozpoznać uszkodzenia zakładów chemicznych?
  • Czy sadza z komina może uszkodzić nasz samochód oraz czy możliwe jest dochodzenie odszkodowania za powstałe w ten sposób szkody

Szkody wyrządzone w portach morskich

Zastanawiając się nad tym, jakie szkody w samochodzie mogą powstać w porcie, z pewnością w pierwszej kolejności na myśl przychodzą uszkodzenia powodowane nieprawidłowym transportem pojazdu. Temat ten jednak jest bardzo skomplikowany i stanowi materiał do omówienia w osobnym artykule.

rzeczoznawca samochodowy wżery w lakierze
Wżery w lakierze

Przypuszczalnie jednak niewielu kierowców zdaje sobie sprawę z tego, że samochód może zostać uszkodzony na skutek prac remontowych prowadzonych na terenie portu bądź stoczni. Częstym przypadkiem są szkody, które powstają podczas malowania statków oraz innych konstrukcji stalowych.

Malowanie konstrukcji stalowych, które odbywa się bez zastosowania odpowiednich kurtyn zabezpieczających przed możliwością rozprzestrzeniania się rozpylonej farby może powodować uszkodzenia samochodów zaparkowanych na terenie portu bądź w niedalekiej odległości od niego.

Na skutek prac malarskich w portach, uszkodzone mogą zostać elementy wyposażenia nadwozia poprzez pochlapanie farbą. Na pojeździe pojawia się mnóstwo niewielkich plam, które są szczególnie dotkliwe, gdy pojawią się na szybie samochodu. Wpływa to bowiem na ograniczenie widoczności a tym samym na bezpieczeństwo przemieszczania się. Ponadto elementy farby znajdujące się na szybie uniemożliwiają płynne działanie wycieraczek samochodowych, co również jest bardzo uciążliwe.

Konsekwencją nieostrożnego malowania jest unoszenie przez wiatr drobinek farby, które osadzą się na samochodzie i w wyniku reakcji chemicznej wtapiają się w podłoże, tworząc nieodwracalne uszkodzenia. Tym samym konieczne może okazać się lakierowanie elementów nadwozia lub nawet całego samochodu, ponieważ z niektórych elementów usunięcie mechaniczne śladów farby jest niemożliwe.

Niezbędna być może również wymiana elementów nielakierowanych, z których nie możemy usuwać uszkodzeń ani chemicznie ani mechanicznie. Szyby, listwy, uszczelki, wycieraczki, relingi oraz inne nielakierowane elementy mogą wymagać w takiej sytuacji całkowitej wymiany. To jednocześnie wiąże się z kosztami po stronie właściciela pojazdu, dlatego ważne jest, aby wiedzieć, że w takiej sytuacji przysługuje mu odszkodowanie ze strony portu.

W celu uniknięcia ponoszenia wysokich kosztów z własnej kieszeni, należy skorzystać z usług wykwalifikowanego rzeczoznawcy samochodowego. Zajmie się on prawidłowym udokumentowaniem uszkodzeń. Przyda się pomoc doświadczonej kancelarii prawnej, która ma doświadczenie w podobnych sprawach.

Szkody chemiczne

Zakłady chemiczne emitują do atmosfery różnego rodzaju pyły poprodukcyjne, między innymi siarczany i fosforany, które osiadają na samochodach i powodują ich uszkodzenia.

Tego typu szkody mogą pojawić się na samochodzie zaparkowanym nawet do kilku kilometrów od lokalizacji przedsiębiorstwa!

Na skutek emisji pyłów, uszkodzeniu może ulec karoseria, szyby, relingi czy uszczelki w pojeździe. Niejednokrotnie zdarzają się również sytuacje, w których osadzające się na samochodzie pyły prowadzą do wystąpienia szkody całkowitej. W praktyce oznacza to, że koszt naprawy samochodu przewyższa jego wartość sprzed zaistnienia szkody. W Polsce, w województwie zachodniopomorskim, duże szkody chemiczne powodują m.in. zakłady należące do Grupy Azoty, w szczególności Zakłady Chemiczne Police S.A. k. Szczecina. Nasi rzeczoznawcy wielokrotnie oceniali tego typu szkody w przeszłości.

JAK ROZPOZNAĆ SZKODĘ CHEMICZNĄ?

Szkodę chemiczną możemy rozpoznać po oględzinach samochodu. Warto jednak pamiętać, że są to nietypowe uszkodzenia i nie każdy widząc je może zdawać sobie sprawę z tego, że są to uszkodzenia i wżery chemiczne, których nie usuniemy podczas mycia. Na karoserii bądź na szybach pojawia się nalot o zabarwieniu białym, niebieskawym lub szarym. Mogą także pojawić się różnego rodzaju wżery, czyli niewielkie plamy w kolorze czarnym lub pomarańczowym (rdza).

rzeczoznawca samochodowy popalenia chemiczne
Przykład popaleń chemicznych na lakierze

Jedynym skutecznym sposobem na pozbycie się ich jest lakierowanie nadwozia i wymiana nielakierowanych elementów. Wżery chemiczne widoczne są w postaci małych, czarnych lub pomarańczowych kropek. Bardzo głęboko penetrują one powłokę lakierowaną (czasem nawet aż do warstwy bazowej lakieru). Jeżeli szkoda zaszła aż tak daleko samo polerowanie samochodu nie pomoże.

W przypadku uszkodzeń na elementach lakierowanych (w szczególności na samochodach o ciemnych kolorach) widoczne białe i błękitne plamki są możliwe do usunięcia tylko poprzez wierzchnie lakierowanie elementów nadwozia.

Dużo gorzej sytuacja wygląda w przypadku uszkodzeń na reflektorach. Powstałe na nich szkody są najbardziej dostrzegalne i jednocześnie niemożliwe do usunięcia w sposób mechaniczny. Podjęta próba oczyszczenia reflektora może powodować uszkodzenia wierzchniej warstwy powłoki ochronnej, a tym samym obniżyć bezpieczeństwo użytkowania samochodu.

Za szkodę chemiczną odpowiedzialność ponosi wytwórca substancji. Zakłady na ogół posiadają odpowiednie ubezpieczenie na wypadek wystąpienia szkód chemicznych, tym samym właścicielowi pojazdu powinno zostać wypłacone odszkodowanie w wysokości odpowiadającej kosztom naprawy samochodu bądź (w przypadku wystąpienia szkody całkowitej) w wysokości odpowiadającej wartości samochodu.

Uszkodzenia powodowane sadzą z komina

Wydostająca się z kominów na skutek nieprawidłowego spalania sadza może również powodować uszkodzenia samochodu. Występują one w postaci żółtawych plam na elementach lakierowanych. Czyszczenie elementów nadwozia jest możliwe tylko w sposób chemiczny, który jest nie tylko czasochłonny, ale także bardzo drogi. W tym miejscu warto zaznaczyć, że spółdzielnie mieszkaniowe mają obowiązek prowadzenia kotłowni w taki sposób, aby pozostałości ze spalania nie powodowały uszkodzeń mienia osób trzecich, w tym także samochodów zaparkowanych w pobliżu osiedla.

Dochodzenie odszkodowania w przypadku szkody spowodowanej sadzą nie jest łatwe, jednak nie jest zupełnie niemożliwe. Udowadniając, że w piecu spalane są śmieci bądź do wydzielania się sadzy prowadzą inne nieprawidłowości ze strony spółdzielni mieszkaniowej, można dochodzić odszkodowania. Podstawą dochodzenia odszkodowania w takim przypadku będzie niedołożenie przez zarządcę nieruchomości należytej staranności, aby mienie osób trzecich nie zostało uszkodzone. Spółdzielnia ma bowiem obowiązek zadbać o to, aby minimalizować ilość emitowanych pyłów, które mogą zawierać szkodliwe związki chemiczne i prowadzić do uszkodzenia między innymi pojazdów zaparkowanych przy nieruchomości.

Dochodzenie odszkodowania

Odszkodowania z tytułu powyższych strat można dochodzić z ubezpieczenia AC lub OC sprawcy szkody. Jednak trzeba pamiętać, że zgłaszając odszkodowanie z polisy AC może to mieć wpływ na przyszłą składkę. Dlatego jeżeli tylko jest to możliwe, warto skorzystać z polisy OC sprawcy.

Najczęściej zdarza się, że towarzystwa ubezpieczeniowe wykonują tylko zdjęcia poglądowe, na których powstała szkoda nie jest dostatecznie widoczna. Tak przygotowana dokumentacja nie będzie pomocna przy dochodzeniu odszkodowania. Uszkodzone elementy samochodu powinny zostać jak najbardziej szczegółowo zaprezentowane na zdjęciu i przedstawiać pełen zakres powstałej szkody. Tu warto skorzystać z doświadczonego rzeczoznawcy z odpowiednim sprzętem. Poniżej prezentujemy zdjęcia wykonane przez współpracującego z nami rzeczoznawcę na terenie Szczecina i okolic.

rzeczoznawca samochodowy szkody po piaskowaniu
Uszkodzenia w lakierze po piaskowaniu

Drugim sposobem na otrzymania odszkodowania jest dochodzenie go z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy. Konieczne będzie wykazanie, że szkoda powstała na skutek zaniedbań, a roszczenie o wypłatę odszkodowania należy skierować do ubezpieczyciela sprawcy. Oczywiście w tym przypadku również rekomendujemy wykonanie samodzielnej dokumentacji fotograficznej uszkodzeń w momencie zauważenia szkód.

W obu przypadkach niezbędne może okazać się wykonanie profesjonalnego i szczegółowego kosztorysu naprawy, który będzie stanowił podstawę dochodzenia odszkodowania. Jeżeli Twój samochód został uszkodzony na skutek działania osoby trzeciej lub czynników zewnętrznych, zgłoś się do nas! Nasi rzeczoznawcy przygotują dla Ciebie obiektywny i rzetelny kosztorys naprawy.

Zapraszamy do kontaktu klientów z całej Polski – ustalimy wysokość szkody i uzyskamy dla Ciebie należne odszkodowanie. Współpracujący z nami rzeczoznawcy wykonują oględziny uszkodzonych pojazdów, a następnie profesjonalne opinie do celów odszkodowawczych.

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania dodatkowych informacji!