Co zrobić z nieczytelnym VINem?

Skrót VIN pochodzi z języka angielskiego i oznacza Vehicle Identification Number. Każdy samochód, który jest dopuszczony do ruchu w Polsce musi posiadać taki numer identyfikacyjny, tak samo jak każdy Polak posiada swój indywidualny numer PESEL. VIN składa się z 17 znaków, które dostarczają wielu cennych informacji na temat pojazdu. Każdy diagnosta rozpoczyna badanie techniczne samochodu właśnie od jego weryfikacji. Nieczytelny numer identyfikacyjny pojazdu to poważny problem, którego nie można bagatelizować.

Warto na wstępie zaznaczyć, że istnieją wyjątki od obowiązku posiadania VINu. Nie jest on wymagany w przypadku samochodów, które zostały zarejestrowane po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 1995 roku oraz w przypadku pojazdów wolnobieżnych, ciągników rolniczych czy przyczep zarejestrowanych przed 1 stycznia 2003 roku. W każdym innym przypadku jego obecność jest obowiązkowa. Musi być czytelny i znajdować się w łatwym do zlokalizowania miejscu. Oczywiście VIN znajdujący się w samochodzie i w jego dokumentach także musi być spójny.

Uszkodzony VIN

Nieumyślne uszkodzenie miejsca, w którym znajduje się VIN nie należy do rzadkich przypadków. Najczęściej pojawia się w wyniku dokonania nieprofesjonalnej naprawy samochodu lub deformacji elementu pojazdu na skutek zdarzenia drogowego. Numer identyfikacji może także naruszyć rdza pojawiająca się na samochodzie, czy ekstremalne warunki eksploatacji pojazdu (np. off-road).

nieczytelny vin rzeczoznawca online

Jeżeli uszkodzenia są na tyle duże, że uniemożliwiają odtworzenie szeregu cyfr i liter, z których składa się numer, to policja w razie kontroli może zatrzymać dokumenty lub nawet sam pojazd do czasu wyjaśnienia sprawy. Konieczne może okazać się rozpoczęcie procedury ponownego nadania numeru identyfikacyjnego. Tok postępowania nie należy jednak prostych i przyjemnych, dlatego po kolei wyjaśniamy, co należy zrobić, aby uzyskać nowy VIN.

Naprawa na własną rękę

Przede wszystkim warto zaznaczyć, że jakakolwiek samodzielna ingerencja w pole numeryczne samochodu jest nielegalna i podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Dlatego też nie należy przebijać numerów na własną rękę, poprawiać ich, czy w szczególności nabijać na nowo. Policja w trakcie ewentualnej kontroli może bowiem uznać takie czynności jako działanie o charakterze przestępczym. Jak zatem należy postąpić?

PROCEDURA NADANIA NOWEGO VINu

Jeżeli samochód wymaga naprawy blacharskiej to koniecznie należy zadbać o to, aby warsztat, który się jej podejmie, wystawił stosowne zaświadczanie wskazujące na zakres robót, jakie zostaną w tym celu wykonane. Wcześniej jednak warto samodzielnie wykonać dokumentację fotograficzną oraz zgłosić się do rzeczoznawcy samochodowego.

Oto jak wygląda procedura krok po kroku:

  1. Rzeczoznawca samochodowy – ekspert za stosowną opłatą stwierdza organoleptycznie, że dany numer jest nieczytelny. Możliwe jest także uzyskanie ekspertyzy korespondencyjnie bądź online (nasza firma oferuje taką możliwość!). Jeżeli wcześniej dokonałeś/aś już prac związanych z odświeżeniem VIN, rzeczoznawca zweryfikuje, czy dany numer identyfikacyjny nie pochodzi z innego pojazdu lub dokonane prace związane z jego odświeżeniem nie mają znamion fałszerstwa. Rekomendujemy jednak, aby zgłosić rzeczoznawcy chęć podjęcia naprawy samochodu, przed jej faktycznym zrealizowaniem. Po dokonaniu pomyślnej weryfikacji ekspert wystawia zaświadczenie, z którym możemy udać się do Wydziału Komunikacji.

 

  1. Wydział Komunikacji – po uzyskaniu pozytywnej opinii rzeczoznawcy, kolejnym krokiem jest wizyta w wydziale komunikacji przypisanym do właściciela pojazdu. W urzędzie wypełnisz stosowny wniosek o wydanie decyzji na nadanie oraz wybicie nowego numeru identyfikacyjnego. Należna opłata skarbowa jest bardzo zróżnicowana i wynosi od 10 do 50 złotych. Niektóre jednostki administracyjne odstępują od pobierania tej opłaty. Po dokonaniu weryfikacji przedstawionych dokumentów, urzędnik ma około tygodnia na wydanie decyzji w naszej sprawie.

 

  1. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów – posiadając pozytywną decyzję urzędnika z Wydziału Komunikacji na nadanie nowego numeru VIN, należy udać się do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, w której uprawniony diagnosta naniesie na element konstrukcyjny samochodu nowy, skrócony, 12-cyfrowy numer identyfikacyjny. Za taką usługę trzeba zapłacić około 100 złotych.

 

  1. Ponowna wizyta w Wydziale Komunikacji – po nadaniu nowego numeru VIN i pomyślnym załatwieniu sprawy w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, należy ponownie udać się do wydziału komunikacji i dopełnić formalności. Aby pojazd ponownie mógł zostać dopuszczony do udziału w ruchu na drogach publicznych trzeba wymienić dowód rejestracyjny. Urzędowa stawka za nowy dokument zwykle wynosi 70 złotych.

Podsumowanie czasu trwania i kosztów nadawania nowego VINu

Procedura związania z pozyskiwaniem nowego numeru VIN z pewnością nie należy do przyjemnych. Jeżeli ogół niezbędnych czynności przebiegnie sprawnie to po upływie około tygodnia możemy mieć wyrobiony nowy numer identyfikacyjny. Łączne koszty związane z wyrobieniem nowego VIN wahają się od 500 do 700 złotych, na poczet których należy zaliczyć wszelkie opłaty administracyjne oraz ekspertyzę rzeczoznawcy.

Jeśli Twój pojazd ma nieczytelny numer VIN, należy jak najszybciej podjąć wymienione powyżej kroki. Zapraszamy też do współpracy z nami, RzeczoznawcaOnline.pl świadczy usługi przez Internet, dla klientów z całej Polski. Zadbamy, aby cały proces przebiegł sprawnie i szybko.