Kolizja! Jak przygotować oświadczenie sprawcy?

Jeśli właśnie miałeś/aś kolizję – tu znajdziesz same konkrety jak przygotować oświadczenie sprawcy kolizji.

Na początek kilka kluczowych uwag:

 • Jeśli w zdarzeniu drogowym ucierpiała jakaś osoba, obowiązkowe jest wezwanie na miejsce zdarzenia Policji. W takim wypadku nie spisuje się oświadczenia sprawcy.
 •  Oświadczenie sprawcy kolizji jest dokumentem spisywanym w sytuacji sprawca jest znany i przyznaje się do swojej winy.

Oświadczenia sprawcy kolizji NIE spisuje się także, gdy:

 • Na miejsce zdarzenia wezwana została straż pożarna lub pogotowie.
 • Można podejrzewać, że jedna ze stron prowadziła pod wpływem alkoholu albo środków odurzających.
 • Sprawca uciekł z miejsca wypadku.
 • Sprawca kolizji nie posiada przy sobie prawa jazdy.
 • W wyniku kolizji unieruchomione pojazdy uniemożliwiają ruch drogowy innym uczestnikom ruchu.

Pamiętaj, że oświadczenie możesz spisać na czystej kartce papieru, gotowy formularz (choć jest pomocny) to nie jest wymagany przez polskie prawo.


Co powinno zawierać oświadczenie sprawcy wypadku?

wypadek drogowy rzeczoznawca samochodowy
 1. Wyraźne określenie sprawcy kolizji drogowej. Może to być sformułowanie „Ja niżej podpisany oświadczam, że jestem sprawcą kolizji drogowej…” lub krótsze wskazanie, że „sprawcą kolizji jest…”. Sformułowanie to stanowi przyznanie się sprawcy do winy i jest podstawą do uzyskania odszkodowania.
 2. Dane osobowe i adresowe. Imię i nazwisko zarówno sprawcy, jak i poszkodowanego, adresy zamieszkania, adres korespondencyjny (jeżeli inny niż adres zamieszkania), serię i numer dowodu osobistego, kategorię posiadanego prawa jazdy, serię i numer posiadanego prawa jazdy.
 3. Dane pojazdów biorących udział w zdarzeniu. Numery rejestracyjne, markę i model samochodów, dane o właścicielach pojazdów widniejących w dowodach rejestracyjnych.
 4. Dane dotyczące ubezpieczenia sprawcy. Nazwa zakładu ubezpieczeń, data ważności polisy, numer polisy OC.
 5. Opis okoliczności zdarzenia. Data oraz miejsce i godzina wypadku, opis, w  jaki sposób doszło do zdarzenia (może zostać wykonane dodatkowo w formie szkicu mapy).
 6. Opis uszkodzeń pojazdów. Uszkodzenia elementów nadwozia, szkice samochodów
  (wykonane z perspektywy lotu ptaka) z zaznaczonymi uszkodzonymi elementami, adnotację, że opis został wykonany na podstawie pobieżnych oględzin oraz, że poszkodowany wykonał zdjęcia uszkodzonych elementów.
 7. Lista świadków zdarzenia. Jeżeli świadkami kolizji były jakieś osoby dorosłe, możemy spisać ich imiona i  nazwiska, adresy, numery kontaktowe. Takie same dane powinniśmy spisać też od pasażerów obu pojazdów biorących udział w stłuczce.
 8. Podpisy uczestników zdarzenia. Warunkiem koniecznym jest zarówno podpis sprawcy, jak i podpis poszkodowanego.

W jaki sposób opisać okoliczności kolizji i uszkodzeń pojazdów?

Po pierwsze – najważniejsza jest dbałość o szczegóły! Pozwoli to oszczędzić ewentualnych trudności przy likwidacji szkody. Należy również sporządzić bardzo dokładny opis okoliczności zdarzenia.

Dobrym rozwiązaniem jest przygotowanie rysunku sytuacyjnego kolizji drogowej. Może to być odręczny szkic, który będzie przedstawiał, w jakim kierunku poruszały się pojazdy, w jakim położeniu znajdowały się w momencie zdarzenia. Warto również zaznaczyć na nim umiejscowienie znaków drogowych w miejscu kolizji.

Po drugie – uszkodzenia pojazdów. Warto szczegółowo opisać uszkodzenia powstałe w uczestniczących w zdarzeniu pojazdach. Jeżeli nie jesteśmy w stanie opisać uszkodzeń, należy przynajmniej wykonać ich szczegółowe zdjęcia.

Po trzecie – dokumentacja fotograficzna ze zdarzenia. Pamiętajmy o tym, żeby wykonać jak najwięcej zdjęć zarówno samochodów, miejsca zdarzenia jak i panujących w momencie kolizji warunków. Wykonujemy zdjęcia uszkodzeń nie tylko swojego samochodu, ale także zdjęcia uszkodzeń pojazdu sprawcy.

Ten artykuł ma na celu szybką pomoc, dostarczenie samych konkretów na miejscu zdarzenia, gdy nie ma czasu błądzić po sieci, albo wydrukować wzór oświadczenia. O tym jakie są kolejne kroki (już po powrocie do domu) przeczytasz w innych artykułach na naszym blogu. Zapraszamy serdecznie!